Ελένη Χοντολίδου

Ελένη Χοντολίδου
39 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 0 ΣΧΟΛΙΑ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Εκλεγμένη με την Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη Κοινοτική Σύμβουλος στην 1η Κοινότητα Θεσσαλονίκης από το 2004.