Άνεργοι πτυχιούχοι εκπαιδεύονται δωρεάν στον πολιτιστικό τουρισμό

0
9024

1

Εσείς γνωρίζατε ότι υπάρχουν δια βίου προγράμματα που μπορούν να παρακολουθήσουν άνεργοι πτυχιούχοι δωρεάν με θέμα το επιχειρείν στον πολιτισμό και τον τουρισμό;

Tο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού», αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή του τουρισμού στην ανάπτυξη και ότι ο πολιτιστικός τουρισμός ειδικότερα αποτελεί σοβαρή παράμετρο ανάπτυξης και καταπολέμησης της ανεργίας πτυχιούχων στη χώρα μας, έχει προχωρήσει, μεταξύ άλλων, και στην οργάνωση Δια Βίου ταχύρρυθμων προγραμμάτων στον Πολιτιστικό Τουρισμό.

Αυτά, μετά την αξιολόγηση που συντάχθηκε με βάση ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν ανώνυμα οι καρταρτισθέντες, χρηματοδοτούνται για δεύτερη χρονιά από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ώστε να είναι δωρεάν για τους καταρτιζόμενους, ενώ αποδίδουν ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες, που συνυπολογίζονται μαζί με άλλες από άλλα πανεπιστημιακά προγράμματα, αφού η υλοποίηση γίνεται υπό την εποπτεία του παραπάνω Μεταπτυχιακού και με τους καθηγητές του στο Α.Π.Θ.

2

Δείτε τις πληροφορίες για κάθε ένα από τα προγράμματα, διάρκειας 25-30 ωρών:

1. «Σχεδιασμός μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση»

24-28 Απριλίου 2017 (η προκήρυξη είναι ανοιχτή για αιτήσεις εδώ)

Με δεδομένο το πλούσιο και διευρυμένο τοπίο πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας και τις προσπάθειες αναβάθμισης και ανανέωσης της τυπικής εκπαίδευσης με καινοτόμες δράσεις άτυπης εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα έχει στόχο: 1) να εξοικειώσει τους εκπαιδευτικούς και τους πτυχιούχους ανθρωπιστικών και κοινωνικών Επιστημών με τις δυνατότητες της άτυπης εκπαίδευσης που προσφέρει το μουσείο και ο πολιτισμός γενικότερα –π.χ. τα μνημεία στην πόλη, 2) να επισημάνει την αναγκαιότητα για ουσιαστική επαφή των μαθητών και μαθητριών με ποικίλες όψεις της πολιτισμικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος και 3) να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ολόπλευρης συναισθηματικής, αισθητικής και πνευματικής καλλιέργειας των νέων.

3

2. «Start Up στον Πολιτισμό:

Start-ups στη Δημιουργική Οικονομία-Δημιουργικές Επιχειρήσεις- Δεξιότητες και Μεθοδολογία γιά καινοτόμες νεοφυείς επιχειρηματικές πρωτοβουλίες” (25-28 Μαϊου 2017)

Σήμερα όλο και περισσότερο γίνεται συνείδηση ότι η σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων στον πολιτισμό συνδυαζόμενες με την πρακτική τους εφαρμογή στην καθημερινότητα προάγουν όχι μόνο τη δημιουργική οικονομία, αλλά και την κοινωνική συνειδητοποίηση και συνοχή. Το πρόγραμμα υποδεικνύει τις προοπτικές που υπάρχουν σήμερα για τους νέους που ασχολούνται με τον πολιτισμό και καθοδηγεί στην ανάπτυξη τρόπων σχεδιασμού και προσωπικών δεξιοτήτων, αλλά και χρήσης τεχνικών, ώστε να ξεκινήσουν επιτυχημένες επιχειρηματικές νεοφυείς δραστηριότητες στον τομέα του πολιτισμού. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση των απαραίτητων πρακτικών μεθοδολογικών εργαλείων για μια επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα νέο ανταγωνιστικό και καινοτόμο πολιτιστικό περιβάλλον.

4

3. «Πολιτιστικός Τουρισμός» (12-16 Ιουνίου 2017)

Στοχεύει στην κατάρτιση των συμμετεχόντων στην οργάνωση και το σχεδιασμό δράσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισμού. Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι μια ειδική μορφή τουρισμού που αναπτύσσεται ραγδαία στην διεθνή αγορά, ενώ συνδέεται άμεσα και έμμεσα και με άλλες μορφές ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού και έχει να κάνει με την κινητοποίηση και μετακίνηση ατόμων και οργανωμένων ομάδων ειδικών ή γενικών ενδιαφερόντων σε τόπους με αυξημένο πολιτιστικό απόθεμα. Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών μεθοδολογικών εργαλείων που θα καταρτίσουν τους συμμετέχοντες στο να σχεδιάζουν και να οργανώνουν πολιτιστικές δράσεις «εκμεταλλευόμενοι» το συμβολικό κεφάλαιο που εμπεριέχεται στον πολιτισμό, τα προϊόντα και τις εκφάνσεις του (πολιτιστικές διαδρομές, φεστιβάλ θεάτρου, μουσικής, εικαστικών, οινοτουρισμός-γαστρονομία κ.λ.π)

6

Στο πρόγραμμα έκαναν αιτήσεις 462 υποψήφιοι και εκπαιδεύτηκαν 120 με τους αριθμούς να αυξάνονται από τις 98 αιτήσεις για το πρώτο στη σειρά πρόγραμμα στις 239 για το τρίτο και τελευταίο του 2016. Από αυτούς ο γυναικείος πληθυσμός κυμάνθηκε από 80-95%, ενώ ο ανδρικός από 20-5%.

Το πρόγραμμα της Μουσειοπαιδαγωγικής παρακολούθησαν σε ποσοστό 48% νέοι και νέες ηλικίας 22-26 ετών, σε ποσοστό 29% ηλικίες 27-34 ετών, ενώ σε ποσοστό 23%, ηλικίες 35-44 ετών. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν το νεότερο ηλικιακό δείγμα 22-26 ετών, σχεδόν μόλις είχαν αποφοιτήσει από την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αντιθέτως το πρόγραμμα της δημιουργίας μιας νέας πολιτιστικής επιχείρησης (Start-up στον πολιτισμό) παρακολούθησαν σε ποσοστό 48% οι μεγαλύτερες ηλικίες των 27-34 ετών, ενώ οι μικρότερες ηλικίες των 22-26 ετών παρακολούθησαν σε ποσοστό 33% και οι μεγαλύτερες ηλικίες 35-44 ετών σε ποσοστό 19%.

Το πρόγραμμα του πολιτιστικού τουρισμού προσέλκυσε σε ποσοστό 62% ηλικίες 27-34 ετών και σε ποσοστό 15% ηλικίες 35-44 αλλά και ένα ακόμη 4% σε ηλικίες 45-54, δηλαδή όπως και το «Start-upστον πολιτισμό», συνειδητοποιημένους νέους και ώριμους ηλικιακά πληθυσμούς, ενώ σε ποσοστό 19% ηλικίες 22-26 ετών.

Τέλος η γενική αξιολόγηση όλων των προγραμμάτων ως προς την οργάνωση των μαθημάτων, την σχέση θεωρίας και πρακτικής-εργαστηρίων, την ποιότητα του διδακτικού υλικού και της διδασκαλίας (πληρότητα παρουσίασης, μεθοδολογία, αξιοποίηση χρόνου, επίτευξη μαθησιακών στόχων) βαθμολογήθηκε σε ποσοστό ως 90% άκρως θετική, ενώ πάνω από 96% βαθμολογήθηκαν η γραμματειακή υποστήριξη, η υλικοτεχνική υποδομή και η ποιότητα των χώρων.

5

Από πίσω βρίσκεται μια ομάδα συναδέλφων που επί χρόνια μαζί διδάσκουν στο μεταπτυχιακό της Μουσειολογίας-Διαχείρισης Πολιτισμού, συντονιζόμενοι μεταξύ θεωρίας και πρακτικής, κάνοντας κοινές πολιτιστικές δράσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, προωθώντας κοινά ερωτήματα σε ερευνητικά προγράμματα και συνεργαζόμενοι με διακεκριμένα στελέχη του πολιτισμού της πόλης μας.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από τους καθηγητές Κώστα Κασβίκη, Ευάγγελο Χρήστου Νινέτα Παπαντωνίου, Στέλλα Κωστοπούλου και Ματούλα Σκαλτσά, από τις Δρ. αρχαιολόγους Όλγα Σακαλή και Εύα Φουρλίγκα, από τους μουσειολόγους Μαγδαληνή Λειβαδιώτη, Βίκυ Χατζηπαραδείση, Βαλασία Αμοιρίδου, Χριστίνα Μαβίνη, Γιώργο Αδαμίδη, Παρασκευή Νίτσιου, Εύα Μαμούρη, από τα έμπειρα στελέχη πολιτισμού και τουρισμού Σπύρο Πέγκα, Γιώργο Βλάχο, Όλγα Ταμπουρή-Μπάμπαλη, Γεωργία Δώδου, Ιφιγένεια Ταξοπούλου, Τάνια Βλαχομήτρου, Εύη Καρκίτη και Γιώργο Κορδομενίδη, από τους μουσειολόγους υποψ. διδάκτορες Αγγελική Τσιοτινού, Σοφία Τσίρλη, Ηρακλή Γκουντάρα και τέλος τους μεταδιδάκτορες Σωκράτη Κιούση και Μιγκέλ Φερνάντες Μπελμόντε.

Αν είσαι λοιπόν άνεργος πτυχιούχος και θέλεις να εκπαιδευτείς δωρεάν πάνω στο επιχειρείν στον πολιτισμό και τον τουρισμό, εδώ είναι η ευκαιρία.

Δείτε περισσότερα εδώ: ma-museology.web.auth.gr/dpms-mouseiologia

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ