Είσαι αριστούχος; Κάνε αίτηση για μια υποτροφία στο εξωτερικό!

0
498

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επιβραβεύει και ενισχύει αριστούχους φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, με ένα μοναδικό πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό!

Άλλωστε, η προσφορά απέναντι στο κοινωνικό σύνολο είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ο οποίος εδώ και χρόνια υποστηρίζει και υλοποιεί μια σειρά από προγράμματα που σχεδιάστηκαν με βάση το τρίπτυχο «Άνθρωπος-Ποιότητα Ζωής-Κοινωνική Αλληλεγγύη». Γύρω από αυτούς τους άξονες αναπτύχθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες, μέσω των οποίων δίνεται έμφαση στην Υγεία, τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον, την Κοινωνική Αλληλεγγύη, και βέβαια, την Εκπαίδευση.

Μεταξύ των πολλών της δράσεων για την Εκπαίδευση και τη Νέα Γενιά, τα ΕΛΠΕ επιβραβεύουν άριστους νέους, απονέμοντας υποτροφίες σε απόφοιτους ΑΕΙ για μεταπτυχιακές σπουδές σε παγκοσμίου φήμης Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει και φέτος το ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών του για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε αγγλόφωνα προγράμματα σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία και Ολλανδία.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση σε κλάδους που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση τις άριστες επιδόσεις τους, τη συγκρότηση και τους ξεκάθαρους στόχους, ενώ σε προηγούμενα έτη, νέοι έχουν γίνει μάλιστα δεκτοί στα πιο φημισμένα Πανεπιστήμια παγκοσμίως, όπως το MIT, LSE, Imperial, Harvard και New York University!

Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree). Για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 θα χορηγηθούν επτά συνολικά υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές: Δύο για σπουδές σε θεματικές ενότητες που αφορούν Τομείς της Μηχανικής με έμφαση στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών, τέσσερις για σπουδές σε θεματικές που αφορούν Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης με εφαρμογές στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών, καθώς και μία για σπουδές στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.

Οι υποτροφίες συνίστανται στην καταβολή χρηματικού ποσού μέχρι 20.000 ευρώ ετησίως για δίδακτρα καθώς και 1.000 ευρώ το μήνα για έξοδα διαβίωσης, κατά τους μήνες παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ο χρόνος σπουδών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος των εννέα μηνών, ενώ ο υπολογισμός της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας γίνεται με βάση την ελάχιστη διάρκεια, που ορίζεται από τον Κανονισμό Σπουδών για το συγκεκριμένο έτος και πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι βέβαια θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, όπως το να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 29ο έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1987), εκτός αν πρόκειται για υποψήφιους με επαγγελματική εμπειρία σε χώρους συναφείς με τα επιδιωκόμενα αντικείμενα σπουδών, στην οποία περίπτωση το όριο ανεβαίνει και η ηλικία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 31ο έτος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και να κατέχουν πτυχίο με ελάχιστη βαθμολογία 7.5/10 από Ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης ή ισότιμες βαθμολογίες αν έχουν πτυχίο από πανεπιστήμιο εξωτερικού.

Βασική προϋπόθεση είναι προφανώς το να έχουν γίνει αποδεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους, σε μία από τις χώρες που καλύπντονται από το πρόγραμμα υποτροφιών, αλλά και να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και να είναι κάτοχοι Proficiency.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 28η Απριλίου 2017.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα γνωστοποιηθούν κατά το πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου 2017. Τα αποτελέσματα αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.helpe.gr.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά και την αίτηση εδώ

ελπε

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ