Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το “πλαστικό” αφορολόγητο

0
3791

Το 2017 έφερε σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο οι έλληνες φορολογούμενοι πρέπει να χτίζουν το αφορολόγητο τους.

Συγκεκριμένα προκειμένου να διατηρήσουν πλέον τη μείωση φόρου τους απαιτείται ένα ποσοστό ελάχιστης δαπάνης να πραγματοποιείται στην Ελλάδα ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λινχνεστάιν και Νορβηγία) με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Ειδικότερα οι πληρωμές αυτές θα πρέπει να γίνονται είτε μέσω πλαστικού χρήματος (χρεωστικών , πιστωτικών ή προπληρωμένων που έχουν ταυτοποιηθεί) είτε μέσω πληρωμών από τραπεζικό λογαριασμό ( μεταφορά πίστωσης, πάγιες εντολές, χρέωση κτλ) ή e-banking .

posTο insider σας παρουσιάζει 10 ερωτήσεις -απαντήσεις για όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά για το χτίσιμο του αφορολόγητου με την χρήση ηλεκτρονικών μέσω πληρωμής.

1. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσοστό δαπανών που πρέπει να κάνει κάποιος με την χρήση ηλεκτρονικών μέσω πληρωμής ώστε να μην χτίσει το αφορολόγητο του;

Ανάλογα με το εισόδημα του κάθε φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί μέσω ηλεκτρονικών μέσω πληρωμή ένα ποσοστό των συναλλαγών του. Ειδικότερα: αν το ατομικό εισόδημα του φορολογούμενου είναι από 1 έως και 10.000 ευρώ το ποσοστό θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το 10% των συναλλαγών του. Από 10.001- 30.000 ευρώ το ποσοστό είναι το 15% ενώ από 30.001 ευρώ και άνω είναι 20% και το πόσο των συναλλαγών έως 30.000 ευρώ . Ωστόσο αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι ότι η κλίμακα εφαρμόζεται προοδευτικά έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενους κλιμακίου να υπολογίζεται μόνο για το υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος.

2. Ποιοι μπορούν να κτίζουν το αφορολόγητο τους μόνο με αποδείξεις και εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμή;

Υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω  χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμή δεν είναι όλοι οι φορολογούμενοι. Υπάρχουν κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι μπορούν να συλλέγουν και να προσκομίζουν αποδείξεις(σε χαρτί) ίσης αξίας. Συγκεκριμένα εξαιρούνται:

 • Οι άνω των 70 ετών,
 • Όσοι έχουν αναπηρία άνω του 80%,
 • Όσοι βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας άνω των 6 μηνών,
 • Φορολογούμενοι κάτοικοι χωρών της ΕΕ ή του ΕΟΧ οι οποίοι πρέπει μεν να υποβάλλουν δήλωση στην Ελλάδα και οι οποίοι φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων.
 • Δημόσιοι υπάλληλοι και δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούν στο εξωτερικό,
 • Άτομα που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,
 • νήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται μισθωτών και συνταξιούχων,
 • Όσοι έχουν την μόνιμη κατοικία τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κάτοικους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.
 • Όσοι δεν έχουν εισόδημα ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή και από υπεράξια μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 9.500 ευρώ.
 • Άνεργοι, ενγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ για την διαφορά που προκύπτει μεταξύ συνολικού και τεκμαρτού εισοδήματος.
 • Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
 • Όσοι υπηρετούν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
 • Οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών
 • Στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή
 • Όσοι υπηρετούν στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της ΕΕ
 • Οι φυλακισμένοι
 • Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας ή σε ψυχιατρικό κατάστημα.

3. Ποιες δαπάνες εξαιρούνται;

Δαπάνες που δεν υπολογίζονται είναι οι δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές όπως δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις δανείων , αγορά επενδυτικών προϊόντων. Επίσης δαπάνες για υπηρεσίες υγείας.

4. Τα μέτρα αφορούν το οικογενειακό ή το ατομικό εισόδημα;

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά. Ωστόσο σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε από τους συζύγους το πλεονάζον ποσό εφόσον υπάρχει είναι δυνατόν στην εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο για να καλύψει το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών εφόσον δεν το έχει επιτύχει.

5. Τι θα συμβεί αν δεν καλύψετε το ποσό για το κτίσιμο του αφορολόγητου μέσω ηλεκτρονικών μέσω πληρωμή;

Εφόσον ο φορολογούμενος δεν έχει καταφέρει να καλύψει το αναγκαίο ποσό που του αναλογεί μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ο φόρος του προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του πραγματοποιηθέντος ποσού επί 22%.

6. Πως θα υπολογίζονται οι άτοκες δόσεις αγορών;

Σε όσες συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω κάρτας με άτοκες δόσεις ως πόσο για το κτίσιμο του αφορολόγητου υπολογίζονται μόνο  οι δόσεις που έχουν ωριμάσει μέσα στο οικονομικό έτος. Οι υπόλοιπες θα υπολογιστούν στο αφορολόγητο της επόμενης χρονιάς.

7. Τι ισχύει για τις πρόσθετες κάρτες;

Στην περίπτωση των καρτών που είναι συνδεδεμένες με το όριο του κύριου κατόχου οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μπορούν να μετρήσουν για το αφορολόγητο υπό την προϋπόθεση ότι το ΑΦΜ του πρόσθετου χρήστη είναι δηλωμένο στην τράπεζα.

8. Τι ισχύει για τις προπληρωμένες κάρτες;

Στην περίπτωση των προπληρωμένων καρτών, για να μετρούν στο αφορολόγητο τα ποσά των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με αυτές ,θα πρέπει οι κάρτες αυτές να έχουν ταυτοποιηθεί.

9. Τι ισχύει για τις συναλλαγές με εταιρικές κάρτες και τι για κάρτες που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό;

Τόσο οι δαπάνες που πραγματοποιούνται με εταιρικές κάρτες και όσο και δαπάνες με κάρτες οι οποίες έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό δεν μπορούν να προσμετρηθούν για το κτίσιμο του αφορολόγητου.

10. Με ποιον τρόπο θα ενημερώνεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι;

Όλες οι συναλλαγές θα στέλνονται διατραπεζικά σε μια Αρχή η οποία θα δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων κάθε μήνα με ένα αρχείο το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει ο φορολογούμενος μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Τον Μάρτιο σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα είναι έτοιμη η ηλεκτρονική εφαρμογή για το χτίσιμο του αφορολόγητου από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Μέσω της εφαρμογής οι φορολογούμενοι θα ενημερώνονται για το ύψος του αφορολόγητου που έχουν «χτίσει» από τις συναλλαγές τους. Σύμφωνα με τα όσα είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος τύπου της Ενωσης Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων, Γ. Χατζησαλάτας, η εφαρμογή χρησιμοποιείται μέσα από το Taxinet. Με τους ίδιους κωδικούς που έχουν οι φορολογουμενοι για να εισέλθουν στο Taxis θα μπαίνει σε μια επιλογή με την ένδειξη «Χτίσιμο αφορολόγητου» και εκεί θα βλέπει το ύψος των συναλλαγών που έχουν γίνει και έχουν περάσει αυτόματα στον λογαριασμό του. Θα υπάρχουν όλες οι συναλλαγές που λαμβάνονται υπόψη για το αφορολόγητο όριο και οι οποίες έχουν γίνει είτε μέσω πλαστικού χρήματος (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα) είτε μέσω web banking ή από το γκισέ των τραπεζών.  Ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται για το ύψος του αφορολόγητου ορίου που έχει χτίσει μέχρι την ώρα της εισόδου στο σύστημα.

Δείτε παρακάτω τα 10 SOS για τις συναλλαγές που χτίζουν το αφορολόγητο:

 1. Ποιοι φορολογούμενοι πρέπει να πραγματοποιούν συναλλαγές με πλαστικό χρήμα ή μέσω e-banking για να δικαιούνται έκπτωση φόρου;
  Μισθωτοί, συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες (τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα).
 2. Οι αγορές που έχουν γίνει με πλαστικό χρήμα στο εξωτερικό «μετρούν» στο «χτίσιμο» του αφορολόγητου;
  Δαπάνες απόκτησης αγαθώς και λήψης παροχής υπηρεσιών που γίνονται είτε στην Ελλάδα είτε σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ και έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα λαμβάνονται υπόψη για την έκπτωση φόρου. Οι συναλλαγές μπορεί να έχουν γίνει από τον ίδιο τον φορολογούμενο ή τη σύζυγό του ή το άλλο μέλος του συμφώνου συμβίωσης ή τα εξαρτώμενα μέλη.
 3. Πόσες δαπάνες με πλαστικό χρήμα απαιτούνται για την έκπτωση φόρου;
  Το ελάχιστο ποσό των απαιτούμενων αποδείξεων προσδιορίζεται με την εξής προοδευτική κλίμακα:
  • 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ.
  • 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ.
  • 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω.
  Το ανώτατο ποσό αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσει κάποιος ανεξαρτήτως εισοδήματος είναι 30.000 ευρώ.
  Ετσι για παράδειγμα ένας μισθωτός με εισόδημα 10.000 ευρώ θα πρέπει να πραγματοποιήσει φέτος συναλλαγές με ηλεκτρονικό χρήμα 1.000 ευρώ για να δικαιούται την έκπτωση φόρου.
 4. Όσοι δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό δαπανών με πλαστικό χρήμα θα πληρώσουν πρόσθετο φόρο;
  Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, τότε ο φόρος εισοδήματος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 12.000 ευρώ, πραγματοποιεί το 2017 πληρωμές με πλαστικό χρήμα 500 ευρώ, αντί των απαιτούμενων ύψους 1.300 ευρώ. Στη διαφορά των 800 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 22% και προκύπτει επιπλέον φόρος 176 ευρώ.
 5. Ποιες δαπάνες με πλαστικό χρήμα «χτίζουν» το αφορολόγητο;
  Η λίστα με τις e-αποδείξεις για το 2017 περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα. Από τα είδη του σούπερ μάρκετ, τους λογαριασμούς για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, κοινόχρηστα, ασφάλιστρα αυτοκινήτου, επισκευές κατοικιών, ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
  Λογαριασμοί ΔΕΚΟ
  Για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ που είναι σε όνομα διαφορετικό από αυτόν που τους εξοφλεί, γίνονται δεκτές πληρωμές, εφόσον ο καταβάλλων τη δαπάνη είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.
  Κοινόχρηστα
  Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι εν λόγω δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψη μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.
 6. Ποιες δαπάνες εξαιρούνται;
  Ελάχιστες είναι οι δαπάνες που εξαιρούνται: τα ενοίκια, δόσεις δανείων, τα τέλη κυκλοφορίες, αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, πληρωμή φόρων, αγορές μετοχών.
 7. Τι ισχύει για τις αμοιβές γιατρών και τα φάρμακα;
  Τα ιατρικά έξοδα (αμοιβές γιατρών, νοσήλια, διαγνωστικά κέντρα, φάρμακα, φαρμακευτικά είδη) βρίσκονται εκτός της λίστας των δαπανών που χτίζουν το αφορολόγητο καθώς για τα έξοδα αυτά προβλέπεται έκπτωση φόρου 10%, εφόσον υπερβαίνουν το 5% του εισοδήματος.
 8. Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικών πληρωμών αλλά όχι και από τη συλλογή αποδείξεων;
  • Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω (όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31/12/1947).
  • Άτομα με αναπηρία 80% και άνω.
  • Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
  • Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
  • Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
  • Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.
  • Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους,.
  • Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
  • Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία.
  • Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
  Οι παραπάνω φορολογούμενοι θα πρέπει να συλλέξουν αποδείξεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους.
 9. Θα πρέπει να κρατάμε τις αποδείξεις;
  Οχι, δεν απαιτείται η συλλογή αποδείξεων. Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως:
  • Κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού
  • Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού
  • Αναλυτική εικόνα καρτών
  • Αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης,
  • Αντίγραφο τερματικού μηχανήματος (POS)
  • Τα δικαιολογητικά πρέπει να φυλάσσονται για 5 χρόνια.
 10. Πώς επιμερίζονται οι δαπάνες μεταξύ συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης;
  Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό κατά την εκκαθάριση θα μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών του. Όταν ένας εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης πραγματοποιεί δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών αλλά δεν δικαιούται την προβλεπόμενη μείωση φόρου, το ποσό των δαπανών κατά την εκκαθάριση, θα μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών του.

Πηγές: insider.gr, koolnews.gr, dikaiologitika.gr, imerisia.gr

 

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ