Ανακύκλωση για ρούχα και παπούτσια και στον Δήμο Θεσσαλονίκης

0
758

Μέσα από χωριστό ρεύμα ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ρούχων και υποδημάτων ο δήμος Θεσσαλονίκης προσβλέπει στη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ σε ποσοστό 5%. Συγχρόνως η συγκεκριμένη δράση έχει κι έναν έντονα κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς κατά ένα μεγάλο μέρος τους τα είδη που συλλέγονται θα καταλήγουν σε άπορες οικογένειες. Όσα από τα προσφερόμενα είδη είναι σε κακή κατάσταση και επομένως δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών θα οδηγούνται στην ανακύκλωση με ευθύνη της εταιρείας στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του προγράμματος. Το θέμα τίθεται σε ψήφισμα στην 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης που θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00.

φωτογραφία
Η εικόνα είναι από κάδο στον δήμο Καλαμαριάς ο οποίος ξεκίνησε από πέρυσι παρόμοια ανάθεση.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μετά την έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο, θα προχωρήσει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ρούχων. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά, για την εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης υφασμάτων και υποδημάτων στην επικράτεια του. Οι θέσεις και ο αριθμός των κάδων που θα τοποθετηθούν, θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή παράλληλων δράσεων συλλογής ρούχων και υποδημάτων προς επαναχρησιμοποίηση.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία μπορούν να αντληθούν από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. ( U.S. Environmental Protection Agency), σύμφωνα με την οποία, η περιεκτικότητα σε υφάσματα και ρούχα των Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων ανέρχεται σε 5%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια αποκομιδή Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε περίπου 110.000 τόνους κατ’ έτος, προκύπτει ότι δύναται να αποφευχθεί η απόρριψη στο ΧΥΤΑ έως και 5500 τόνων στερεών αποβλήτων κατ’ έτος. Κάνοντας την παραδοχή, ότι αρχικά μπορεί να ανακτηθεί ποσοστό 60% των διαθέσιμων ρούχων και υποδημάτων, καταλήγουμε σε ένα ρεαλιστικό αρχικό στόχο εκτροπής απόρριψης στον ΧΥΤΑ αποβλήτων ιματισμού περίπου 3300 τόνων ετησίως. Πέρα από το περιβαλλοντικό όφελος  μπορεί να προκύπτει οικονομικό όφελος για τον Δήμο ύψους 429.000 € κατ’ έτος.

Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης εργασιών είναι τα συμφερότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη με τους ακόλουθους τεχνικούς όρους:
Ως αντισταθμιστικό όφελος ορίζεται η προσφορά προϊόντων που θα διατίθενται στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου, ή ειδών καθαριότητας και ανταλλακτικά για την Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων. Τα είδη των προϊόντων αυτών θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου. Η ελάχιστη προσφορά της δημοπράτησης είναι προϊόντα αξίας 1200 € ευρώ ανά μήνα, αρχής γενόμενης τρεις (3) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη λήξη αυτής.

Οι κάδοι που θα εγκατασταθούν, θα πρέπει να είναι μεταλλικοί, γαλβανισμένοι, σταθερά τοποθετημένοι στο έδαφος και να διαθέτουν αντικλεπτική προστασία. Θα πρέπει να είναι βαμμένοι σε χρώμα που δεν θα παραπέμπει σε κάδο συλλογής άλλου ρεύματος αποβλήτων και να φέρουν σαφή και ευδιάκριτη σήμανση που θα δηλώνει τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται

Ο ανάδοχος συνεργάτης υποχρεούται:

 • Να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία για τη συλλογή και διαχείριση αποβλήτων και να διαθέτει άδεια σε ισχύ για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικίνδυνων αποβλήτων, συγκεκριμένα για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση αποβλήτων ιματισμού για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Να εγκαταστήσει τους ειδικούς κάδους σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος
 • Να εγκαταστήσει επιπλέον κάδους εφόσον ο Δήμος κρίνει με σχετική απόφασή του, ότι είναι εφικτό και σκόπιμο να επεκταθεί το δίκτυο.
 • Να συλλέγει τους κάδους μόλις γεμίζουν.
 • Να διασφαλίζει, δίχως επιβάρυνση του Δήμου, την άψογη εξωτερική κατάσταση των κάδων και εντός 24 ωρών την επισκευή και / ή αποκατάσταση των κατεστραμμένων κοντέινερ, σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης, η οποία τους καθιστά μη λειτουργικούς.
 • Να παρέχει στον Δήμο κάθε στοιχείο σχετικά με την αποκομιδή των κάδων, συμπεριλαμβανομένης αναλυτικής κατάστασης και αντιγράφων από τα σχετικά ζυγολόγια και δελτία αποστολής.
 • Να διασφαλίσει, την δίχως επιβάρυνση του Δήμου, πυρασφάλεια των κάδων και να είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση οποιουδήποτε δημότη υποστεί ζημία από φωτιά του κάδου.
 • Να διασφαλίσει την δίχως επιβάρυνση του Δήμου την προσωρινή μετακίνηση και φύλαξη των κάδων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης .
 • Να παρέχει στον Δήμο την δυνατότητα ελέγχου και καταγραφής σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
 • Να παρέχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών σχετικά με την ανακύκλωση ρούχων και υποδημάτων με χρήση οποιουδήποτε πρόσφορου μέσου π.χ. με διανομή φυλλαδίων, καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και σχετική εκπαίδευση στα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Να παραδίδει στο Δήμο όσα ρούχα και υποδήματα είναι κατάλληλα προς επαναχρησιμοποίηση με σκοπό να διανέμονται δωρεάν στους Δημότες από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου .

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων συλλογικών οργάνων.

Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι ο δήμος Καλαμαριάς πέρυσι είχε απευθύνει παρόμοια πρόσκληση ενδιαφέροντος και η εταιρεία που έχει αναλάβει την εκεί διαχείριση της ανακύκλωσης είναι η «EAST WEST GREECE Μ.Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στην οδό Μοναστηρίου 85 που έλαβε άδεια για τη διαχείριση (συλλογή-μεταφορά) μη επικινδύνων αποβλήτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

Προηγούμενο άρθροΗ άγνωστη “ρωγμή” στην πλατεία Παύλου Μελά
Επόμενο άρθροΘεσσαλονίκη: to tinder or not?
Κύα Τζήμου
Γεννήθηκα στην Αθήνα και έζησα την παιδική ηλικία ως νομάδας ανά την Ελλάδα μέχρι να προσγειωθώ στα 18 μου χρόνια στη Θεσσαλονίκη και την αγκαλιά του Α.Π.Θ σε μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια να εντρυφήσω στην φιλοσοφία των Μαθηματικών. Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης χρησιμοποίησα ελάχιστα το πτυχίο μου στους επαγγελματικούς μου πειραματισμούς μέχρι που παθολογική μου αγάπη για το σινεμά με έφερε στην πόρτα της Parallaxi πριν από 15 χρόνια περίπου.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ