Αντίο στους υπόγειους κάδους λέει η Θεσσαλονίκη

0
12715

Μια περιπέτεια τριών χρόνων και μια από τις εξαγγελίες που αποτέλεσε σημαία της Πρωτοβουλίας για τον εκσυχρονισμό της καθαριότητας στο Δήμο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε απόψε στο απόλυτο ναυάγιο.

Στην αποψινή συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου πήρε την απόφαση να να ματαιώσει οριστικά τον περίφημο διαγωνισμό ο οποίος είχε γίνει ένα χρόνο πριν και είχε ανακηρύξει τότε τον προσωρινό ανάδοχο του οποίου η περσινή προσφορά και οι εγγυητικές επιστολές είχαν λήξει από καιρό. Πρόσφατα το έργο είχε ενταχθεί σε κείνα που θα χρηματοδοτούνταν από το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ενώ πολλές φορές είχε αναφερθεί πως είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Jessica.

Την οριστική ακύρωση του έργου ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Πρωτοβουλίας και λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Η οικονομική επιτροπή επρόκειτο να να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισμού, ύψους 984.000 ευρώ, που προκηρύχθηκε για την προμήθεια των πρώτων 80 συστημάτων υπόγειων κάδων.

Ο ανάδοχος θεωρούσε πως η μελέτη του έργου παρουσίαζε σημαντικές ατέλειες, πως δεν υπήρχαν επαρκείς εγγυήσεις για τις πρόδρομες εργασίες και πως το τοπίο με τις δικαστικές εμπλοκές της αντιδημαρχίας ήταν ήδη αρκετά θολό.

Υπενθυμίζουμε ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου τέθηκε για έγκριση σχέδιο 40 (σαράντα) θέσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση 100 υπόγειων συστημάτων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Τον Σεπτέμβρη του 2014 είχε ανακοινωθεί η πρόθεση του δήμου να προχωρήσει σε μία μεγάλη επένδυση, ύψους περίπου 8,78 εκατ. ευρώ που αφορούσε στην προμήθεια 647 συστήματα υπόγειων κάδων χωρητικότητας 3.000 λίτρων. Τα υπόγεια συστήματα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων περιλάμβαναν συστοιχίες των τριών κάδων, εκ των οποίων ο ένας θα χρησιμοποιείται για την απόρριψη σύμμεικτων απορριμμάτων, ο δεύτερος για υλικά συσκευασίας και ο τρίτος για χαρτί.

4_245

Τελικά το 2015 ορίστηκαν συνολικά 80 σημεία που εντάσσονταν στο έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση Συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης Αστικών Απορριμμάτων» της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δ.Θ που βρισκόταν τότε στην προετοιμασία της διαδικασίας δημοπράτησης..

Το παραπάνω έργο «Προμήθεια και τοποθέτηση Συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης Αστικών Απορριμμάτων» θ αποτελούσε το πρώτο μέρος της γενικευμένης παρέμβασης στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης που αφορά την ανάπτυξη ενός δικτύου υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων η οποία πρόκειται να προχωρήσει σταδιακά στις περιοχές:

1. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
2. ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
3. ΟΔΟΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ – ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τα έργα της υπογειοποίησης των κάδων για την πόλη που είχε ξεκινήσει προς υλοποίηση ο δήμος Θεσσαλονίκης με πρόβλεψη στις αναπλάσεις που πλέον έχουν ολοκληρωθεί στην περοιοχή Χρηματιστήριου και στον Πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, θα χρηματοδοτούνταν μέσω του προγράμματος Jessica (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) που χρηματοδοτεί έργα αστικής ανάπτυξης για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και το διαχειριζόταν η Τράπεζα Πειραιώς. Δυστυχώς το πρόγραμμα έληξε στο τέλος του 2015 και όσα έργα δεν είχαν προλάβει να ξεκινήσουν διαγωνιστικές διαδικασίες κόπηκαν, όπως συνέβη λόγω καθυστερήσεων στο έργο της υπογειοποίησης που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί.

Τον Σεπτέμβρη του 2016  κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Ανακύκλωση, Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων, Τοπική Αυτοδιοίκηση», στο περίπτερο του δήμου στη ΔΕΘ,  ο Θανάσης Παππάς, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας ανακοίνωσε ότι μετά από δικαστική διαμάχη προέκυψε, τελικά, ανάδοχος για την υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων στον δήμο Θεσσαλονίκης και σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει μέρος του έργου συνολικού αριθμού 80 υπόγειων κάδων, τουλάχιστον στους χώρους που έχουν ήδη ετοιμάσει δηλαδή στην πλατεία Χρηματιστηρίου και την Αγίας Σοφίας.

2_547

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε τεθεί για έγκριση σχέδιο 40 (σαράντα) θέσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση 100 υπόγειων συστημάτων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθ. 20 ΝΟΚ) και την υπ’ αριθμ. 52716/2001 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1663/13.12.2001)  αναφορικά με τις κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους που δεν απαιτούν έκδοση οικοδομικής άδειας, επιτρέπεται η κατασκευή και εγκατάσταση σε κοινοχρήστους χώρους του εξοπλισμού για την λειτουργία των χώρων αυτών, χωρίς έκδοση οικοδομικής αδείας, κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη όπου απαιτείται, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας για τη χωροθέτηση των υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων.

Η εγκατάσταση των υπόγειων συστημάτων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων θα πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο ανάλογης προμήθειας ή ολοκληρωμένης ανάπλασης συγκεκριμένων περιοχών.
Ήδη στην περιοχή του κέντρου έχουν κατασκευαστεί οι υποδοχές σε 10 θέσεις, στις οποίες θα εγκατασταθούν 15 κάδοι, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες των πρόσφατα υλοποιημένων έργων ανάπλασης της περιοχής Χρηματιστηρίου και του πεζόδρομου Αγίας Σοφίας.

Οι υπόγειες συστοιχίες των κάδων θα τοποθετούνταν σε υποδοχές (τάφρους) μέγιστων διαστάσεων 2,50Χ2,50 μ. (μονός κάδος), 2,50Χ4,50 μ. (διπλός κάδος) ή 2,50Χ6,50 μ. (τριπλός κάδος), οι οποίες θα διανοιχθούν στις προτεινόμενες με την παρούσα θέσεις.

11-7-620x420

Οι 40 θέσεις για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση των 100 υπόγειων συστοιχιών κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων είχαν σαν στόχο τη συνδυασμένη λειτουργία και συντήρησή τους με τους ήδη υπέργειους κάδους προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στους δημοσίους χώρους καθώς και η ποιότητα ζωής των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης μας και χωροθετούνται στα σημεία που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠεριοχήΟδόςΑριθμός κάδων
1Πλατεία ΕλευθερίαςΊωνος Δραγούμη 1 (Πλατ. Ελευθερίας)2
2Πλατεία ΕλευθερίαςΊωνος Δραγούμη 5 (Πλατ. Ελευθερίας)2
3Πλατεία ΕλευθερίαςΒενιζέλου 2/4 (Πλατ. Ελευθερίας)2
4Πλατεία ΕλευθερίαςΒενιζέλου 8 (Πλατ. Ελευθερίας)3
5ΛαδάδικαΣαλαμίνος 6-86
6Αριστοτέλους νησίδαΑριστοτέλους 1/23
7Αριστοτέλους νησίδαΑριστοτέλους 42
8Αριστοτέλους νησίδαΑριστοτέλους 7/83
9Αριστοτέλους νησίδαΑριστοτέλους 112
10Αριστοτέλους νησίδαΑριστοτέλους 133
11Αριστοτέλους νησίδαΑριστοτέλους 172
12Αριστοτέλους νησίδαΑριστοτέλους 202
13Αριστοτέλους νησίδαΑριστοτέλους 232
14Πλατεία ΆθωνοςΚαστριτσίου – Κ.Ντηλ4
15 ΕρμούΕρμού 693
16 ΕρμούΕρμού 462
17 ΕρμούΕρμού 522
18ΛαδάδικαΠολυτεχνείου 143
19ΛαδάδικαΠολυτεχνείου 222
20ΛαδάδικαΤσιμισκή 23
21ΛαδάδικαΤσιμισκή 82
22ΛαδάδικαΤσιμισκή 102
23ΛαδάδικαΚατούνη 222
24ΑριστοτέλουςΑριστοτέλους 25 – Εγνατία (αναστροφή)3
25ΑριστοτέλουςΑριστοτέλους 28 – Εγνατία (αναστροφή)3
26ΚομνηνώνΚομνηνών 16, γωνία Τσιμισκή 423
27ΚομνηνώνΤσιμισκή 492
28ΧρηματιστήριοΔωδεκανήσου με Φράγκων2
29Χρηματιστήριο Βαλαωρίτου 132
30ΧρηματιστήριοΒαλαωρίτου 252
31ΧρηματιστήριοΛέοντος Σοφού 182
32ΧρηματιστήριοΟλυμπίου Διαμαντή 282
33ΚομνηνώνΚομνηνών 23
34Αλεξάνδρου ΣβώλουΑλεξάνδρου Σβώλου – Δεσπεραί4
35Καρόλου ΝτηλΚαρόλου Ντηλ 13
36ΤσιμισκήΤσιμισκή 812
37ΚούσκουραΚούσκουρα 12
38Καρόλου ΝτηλΚαρόλου Ντηλ 192
39Χρηματιστήριο Συγγρού 72
40Ι.ΔραγούμηΙ. Δραγούμη 36 με  Ερμού2

 

 

 

 

 

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ