Ποια είναι η νέα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

0
1460

DSC03562

Η Καλυψώ Γούλα γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1967 στη Θεσσαλονίκη.  Το 1984 αποφοίτησε από το Ανατόλια και 4 χρόνια αργότερα από το τμήμα Νομικής Σχολής ΝΟΕ του ΑΠΘ.

Με μεταπτυχιακό στην ίδια σχολή  στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο. Ξεκίνησε να εξασκεί τη δικηγορία το 1991.

ka

Το 2008 εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης, μέχρι το 2011 και το εξελέγη 2010 δημοτική σύμβουλος με την Πρωτοβουλία στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Από τον Ιανουάριο 2011 μέχρι τον Ιανουάριο 2013 διετέλεσε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  Προστασίας του Πολίτη και από τον Φεβρουάριο 2013 μέχρι σήμερα Αντιδήμαρχος με εποπτεία και το συντονισµό δράσεων και ενεργειών που αφορούν: 1. Την Κοινωνική Πολιτική και αλληλεγγύη και συγκεκριµένα: α. την κοινωνική πολιτική, πρόνοια και αλληλεγγύη, ιδίως ως προς τις συνθήκες επιβίωσης και διαβίωσης των δηµοτών, β. τη δηµόσια (συλλογική ή και ατοµική ) υγιεινή και υγεία, γ. τη διασφάλιση της ισότητας και της ίσης νοµικής και πραγµατικής µεταχείρισης των γυναικών σε όλους τους τοµείς και την προστασία αυτών όπως και των ανήλικων ατόµων από κάθε µορφή βίας εντός και εκτός οικογένειας, δ. την υποστήριξη, προστασία και φροντίδα ευπαθών οµάδων πληθυσµού και ατόµων που έχουν αντίστοιχη ανάγκη (υποστήριξης, προστασίας και φροντίδας) και δηµόσιων κοινωνικών αγαθών για την άµβλυνση κοινωνικών και οικονοµικών διαφορών και ανισοτήτων µεταξύ περιοχών και ατόµων ή οµάδων ατόµων, ε. το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την εποπτεία υλοποίησης πολιτικών, προγραµµάτων, δράσεων και µέτρων για την εξασφάλιση και ανάπτυξη δοµών, υποδοµών και συνείδησης κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής ειρήνης, ασφάλειας και συνοχής και για την ανάδειξη της αξίας του κοινού και δηµόσιου συµφέροντος και της προτεραιότητας του έναντι του ατοµικού και ιδιωτικού συµφέροντος, στ. το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την εποπτεία υλοποίησης πολιτικών, προγραµµάτων, δράσεων και µέτρων πρόνοιας, προστασίας, υποστήριξης και φροντίδας για τα βρέφη και τα ανήλικα παιδιά, τους άστεγους, τους επί µακρό χρόνο άνεργους, τους φτωχούς, τους ηλικιωµένους, τους µειονεκτούντες κάθε είδους και περίπτωσης, τα άτοµα µε αναπηρίες (ΑµεΑ), τις µειονότητες, τους φυλακισµένους και διωκόµενους κάθε είδους και τα άτοµα µε ιδιαιτερότητες, τους ασθενείς που βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία, τα άτοµα που γίνονται θύµατα οικονοµικής ή άλλης µορφής εκµετάλλευσης και κάθε µορφής βίας, τα εξαρτηµένα από κάθε µορφή και πηγή εξάρτησης άτοµα, καθώς και τα άτοµα που προσπαθούν να απεξαρτηθούν, ζ. την παροχή υπηρεσιών σωµατικής και ψυχικής υγείας, λ.χ. µε δηµιουργία δηµοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευτικής στήριξης θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών κ.λ.π., η. την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, µε ίδρυση και λειτουργία νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων και µελέτη και εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων, λ.χ. παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, γηροκοµείων κ.λπ. και τη µίσθωση ακινήτων για στέγαση βρεφονηπιακών σταθµών, θ. τη µέριµνα για στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδύναµων δηµοτών, µε παραχώρηση δηµοτικών καταλυµάτων ή µε παροχή χρηµατικών βοηθηµάτων ή ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης.

Διακρίθηκε με τη λειτουργία του Ξενώνα Αστέγων και το κέντρο ημερήσιας φροντίδας. Χαμηλών τόνων η ίδια άσκησε την πολιτική της αντιδημαρχίας της με θετικό πρόσημο. Εξελέγη  πρώτη γυναίκα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με 30 ψήφους. Σιδεροκέφαλη!

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ