Ένα φάρμακο για την πανδημία που δόθηκε με εντολή δικαστηρίου

Τα οφέλη της δημόσιας υγείας και η επίπτωση στην κοινωνία θα είναι πολλά και θα πρέπει να παρακινήσουν τους υπεύθυνους να υιοθετήσουν την χρήση του