Βραχεία ψυχολογική στήριξη συγγενών γυναικών με καρκίνο στο στήθος

Οι συμμετέχοντες θα αναστοχαστούν πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με την ασθένεια, τον εαυτό τους, τους ρόλους μέσα στην οικογένεια.