Η Ευτυχία του Λαζάρου μέσα σε 500 λέξεις

Η ταινία «Ευτυχισμένος Λάζαρος» και δυο λόγια για αυτήν.