close search results icon

Life

Ένα νέο Γυμνάσιο στη Θεσσαλονίκη συνδέει τη ζωή με τη γνώση

Όσα μας εξηγεί ο Διευθυντής του νέου Γυµνασίου της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, Δ. Σλαβούδης.

Ένα νέο Γυμνάσιο στη Θεσσαλονίκη συνδέει τη ζωή με τη γνώση
  • ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
  • fb
  • twi
Ο επερχόµενος διευθυντής του καινούργιου Γυµνασίου Χασιώτη, Δηµήτρης Σλαβούδης

Εικόνες: Γιάννης Τριανταφυλλόπουλος

Με καθαρή µατιά, νεανικό ενθουσιασµό και ξεκάθαρο λόγο, ο επερχόµενος διευθυντής του καινούργιου Γυµνασίου Χασιώτη, Δηµήτρης Σλαβούδης, παρουσιάζει τη νέα εκπαιδευτική δοµή στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή. Φιλοδοξεί να ανατρέψει τα δεδοµένα και να αποτελέσει σηµείο αναφοράς.

Καθισµένος στο δασάκι της Σχολής, µας µιλά για το Γυµνάσιο, το οποίο ξεκινά τη λειτουργία του τον Σεπτέµβριο του 2019, παρουσιάζοντας ορισµένα από τα προτερήµατά του.

Ο επερχόµενος διευθυντής του καινούργιου Γυµνασίου Χασιώτη, Δηµήτρης Σλαβούδης

Γιατί Γυµνάσιο; Και γιατί Χασιώτη;

Διότι, το Γυµνάσιο ήταν η µοναδική εκπαιδευτική βαθµίδα που απουσίαζε από την «αλυσίδα» γνώσης που αναπτύσσεται στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή. Ονοµάζεται Γυµνάσιο Χασιώτη διότι η οµώνυµη οικογένεια από τις Η.Π.Α., τα µέλη της οποίας έχουν µακροχρόνιους δεσµούς µε τη Σχολή, προχώρησε σε δωρεά για την ονοµατοδοσία του Γυµνασίου µέσω του «Vasilios S. and Aphrodite B. Haseotes Family Foundation».

 

Ποια είναι η φιλοσοφία του Γυµνασίου;

Το Γυµνάσιο Χασιώτη θα είναι πραγµατικά ξεχωριστό. Στόχος µας είναι να συνδέσουµε τη ζωή µε τη γνώση και να δηµιουργήσουµε µία κοινότητα µαθητών και εκπαιδευτικών, η οποία συνεργάζεται σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί τον ενθουσιασµό για µάθηση, την υπευθυνότητα, την ανεξαρτησία και οδηγεί στην ακαδηµαϊκή και προσωπική ανάπτυξη. Θέλουµε να καλλιεργήσουµε στους µαθητές την περιβαλλοντική ευαισθησία και τις σύγχρονες και διαχρονικές αξίες. Να τους εφοδιάσουµε µε γνώσεις και δεξιότητες παρέχοντας ακαδηµαϊκή υποστήριξη, διακριτές βιωµατικές δράσεις και εµπειρίες προσανατολισµού.

Τι νέο κοµίζει;

Την ολιστική βιωµατική περιβαλλοντική εκπαίδευση. Διότι µέσω αυτής, δηµιουργούµε την επόµενη γενιά συνειδητοποιηµένων πολιτών και επιστηµόνων µε ανεπτυγµένες δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων. Θέλουµε τα παιδιά να είναι χαρούµενα, να ζουν την κάθε στιγµή στο Γυµνάσιο και να βιώνουν µε χαρά την παρουσία τους εκεί..

Θα βασίζεται στη γνωστή φιλοσοφία της Σχολής;

Φυσικά! Διότι, η µοναδική εκπαιδευτική φιλοσοφία της Σχολής συµβάλλει στη διαµόρφωση και την παγίωση των χαρακτηριστικών που θα βοηθήσουν τον µαθητή να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του τελευταίου σταδίου της εγκύκλιας εκπαίδευσής του. Το Γυµνάσιο Χασιώτη, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης, είναι το µοναδικό σχολείο βιωµατικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και οι εξαιρετικές εγκαταστάσεις µας διαφοροποιούν τις µεθόδους διδασκαλίας και µάθησης. Προάγουµε την αριστεία ενθαρρύνοντας την αγάπη για τη µάθηση. Προσφέρουµε οµίλους δραστηριοτήτων (clubs)όπως επιβλεπόµενη µελέτη, λογική και κριτική επιχειρηµατολογία, εργαστήρια µαθηµατικών και δηµιουργικής γραφής, λέσχη ανάγνωσης, ροµποτική και προγραµµατισµό κ.α.

Και πώς θα τα πετύχετε όλα αυτά;

Το πρόγραµµα σπουδών παρέχει ενισχυµένη διδασκαλία µαθηµατικών, φυσικών επιστηµών, αγγλικών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ακαδηµαϊκού – επαγγελµατικού προσανατολισµού και εµπλουτίζεται µε δράσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων ζωής, οι οποίες σχετίζονται µε θέµατα ηγεσίας, ψηφιακού γραµµατισµού, προσωπικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικής ευαισθησίας και πολιτισµού. Οι µαθητές θα έχουν στη διάθεσή τους υπερσύγχρονο Makerspace, ενώ σηµαντικό µέρος της εκπαίδευσης αφορά το «STEM» (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ευαισθητοποίηση των µαθητών σε ζητήµατα αειφορίας. Επίσης, θα λειτουργεί προπαρασκευαστικό τµήµα για µαθητές που θα θελήσουν να σπουδάσουν σε αµερικανικά πανεπιστήµια. Θα µπορούν να κάνουν σηµαντική προεργασία προς τη συγκεκριµένη κατεύθυνση, πριν ακόµη περάσουν το κατώφλι του λυκείου.

Περισσότερες εικόνες από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή: