Ελλάδα

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Χρηματοδότηση ύψους €30,7 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για καινοτόμο έρευνα για τον καρκίνο και άλλες νόσους

Parallaxi
εθνικό-ίδρυμα-ερευνών-χρηματοδότηση-743227
Parallaxi
Εικόνα Unsplash

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, πέτυχε σημαντική χρηματοδότηση, ύψους 30.724.708 ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο τη δημιουργία Kέντρου Aριστείας για την ενίσχυση της έρευνας για τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, καθώς και για την ανάπτυξη βιοηλεκτρονικών εφαρμογών

Το έργο εντάσσεται στον Πυλώνα «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας», στο πλαίσιο του οποίου ενισχύονται ερευνητικά κέντρα της χώρας που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Συνολικά, στο πλαίσιο του έργου προωθείται η αναβάθμιση του ΕΙΕ, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, η ανάπτυξη καινοτόμων επιστημών όπως είναι η θεραγνωστική και η βιοηλεκτρονική και η ενίσχυση της αριστείας και της ερευνητικής του δραστηριότητας στην αντιμετώπιση σοβαρών νόσων. Η επένδυση εκτιμάται ότι θα συντελέσει επιπλέον στη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης για την προσέλκυση εξειδικευμένων επιστημόνων (brain gain) και στην επέκταση της δικτύωσης και των συνεργασιών του Ιδρύματος τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης, το ΕΙΕ θα προχωρήσει σε: 

  • Εγκατάσταση επτά νέων ερευνητικών μονάδων 
  • Εγκατάσταση και αξιοποίηση υπερσύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού
  • Εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών
  • Ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του κτηριακού συγκροτήματος, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ο Υφυπουργός Έρευνας & Καινοτομίας, κ. Χρίστος Δήμας, αναφερόμενος στη χρηματοδότηση που θα λάβει το ΕΙΕ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογραμμίζει: «Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) θα λάβει σημαντική χρηματοδότηση ύψους € 30.724.708, από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενίσχυση του συνόλου των δομών του Ιδρύματος. 

Η χρηματοδότηση θα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των ερευνητικών δυνατοτήτων, στην υλοποίηση νέων ερευνητικών προγραμμάτων και στην προμήθεια υπερσύγχρονου εξοπλισμού. Παράλληλα, θα συνδράμει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αιχμής,  στην διάχυση της καινοτομίας και στην προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην αναστροφή της διαρροής του ανθρώπινου δυναμικού μας στο εξωτερικό, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας σε πολλούς επιμέρους τομείς. Η χρηματοδότηση για την ενίσχυση του χώρου έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα θα υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ και συμπεριλαμβάνει τη χρηματοδότηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την ουσιαστική ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων, την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών όλων των Ερευνητικών Κέντρων, επιπλέον μεταρρυθμίσεις για τις επενδύσεις σε έρευνα & ανάπτυξη (R&D) και υπέρ του οικοσυστήματος καινοτομίας

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΕΙΕ, Δρ. Βασίλειος Γρηγορίου, δηλώνει σχετικά: «Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος και υπερήφανος που η φιλόδοξη πρόταση του ΕΙΕ για τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας, με σκοπό την ενίσχυση της έρευνάς μας για τον καρκίνο και άλλες σοβαρές νόσους, στέφθηκε με επιτυχία και θα λάβει τη γενναία χρηματοδότηση συνολικού ύψους 30.724.708 ευρώ  από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η σημαντική αυτή ενίσχυση έρχεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στην υλοποίηση των υψηλών ερευνητικών στόχων που έχει θέσει το ΕΙΕ τα τελευταία χρόνια. Με την πίστη ότι η επένδυση στην έρευνα λειτουργεί ως καταλύτης για να σταθούν οι κοινωνίες όρθιες απέναντι στις κοινές προκλήσεις, στο ΕΙΕ υποδεχόμαστε την εξέλιξη αυτή ως μια πραγματικά σπουδαία προοπτική για την επόμενη μέρα της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μας.»

Σχετικά με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) για περισσότερα από 60 χρόνια αποτελεί θεσμό εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της επιστήμης και της κοινωνίας στην Ελλάδα και είναι εφάμιλλο αντίστοιχων ερευνητικών κέντρων διεθνώς. Η επιστημονική και ερευνητική του δραστηριότητα είναι διττή, συνδυάζοντας την ανθρωπιστική/ιστορική όσο και τη θετική κατεύθυνση.

Σήμερα, το ΕΙΕ αποτελείται από τα ακόλουθα Ινστιτούτα: 

Το ΕΙΕ ασχολείται ενεργά µε την εκπαίδευση και την επιμόρφωση νέων επιστημόνων και ερευνητών, παρέχοντας μεταπτυχιακές σπουδές σε συνεργασία µε τα ΑΕΙ της χώρας και οργανώνοντας εκπαιδευτικές δράσεις (θερινά σχολεία, σεμινάρια, συνέδρια διεθνούς εμβέλειας, εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.ά.). Μια ακόμα θεμελιώδης προτεραιότητα του ΕΙΕ είναι η προώθηση της συνεργασίας και η παροχή υπηρεσιών προς τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση σε πρωτοβουλίες κατοχύρωσης των καινοτομιών που αναπτύσσουν οι ερευνητές του ΕΙΕ και δημιουργίας εταιριών spin-off που επιτρέπουν την εμπορική αξιοποίηση των πιο αξιόλογων ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Σχετικά Αρθρα
Σχετικά Αρθρα