Ελλάδα

Ξεκινούν οι αιτήσεις για αναπληρωτές και ωρομίσθιους στις δομές Ειδικής Αγωγής

Για το ερχόμενο σχολικό έτους (2018-19).

Parallaxi
ξεκινούν-οι-αιτήσεις-για-αναπληρωτές-309237
Parallaxi

Από τη Δευτέρα 16 Απριλίου έως και την Παρασκευή 27 Απριλίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ), για το ερχόμενο σχολικό έτους (2018-19).

Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, η πρόσκληση αφορά τους κλάδους: α) ΠΕ21 (Θεραπευτών Λόγου), ΠΕ22 (Επαγγελματικών Συμβούλων), ΠΕ23 (Ψυχολόγων), ΠΕ24 (Παιδοψυχιάτρων), ΠΕ25 (Σχολικών Νοσηλευτών), ΠΕ28 (Φυσιοθεραπευτών), ΠΕ29 (Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών), ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών), ΠΕ31 (Εξειδικευμένοι στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών) και β) ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι θα προσληφθούν για να στελεχώσουν τις δομές της Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ – Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης), ΕΔΕΑΥ (Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης και Υποστήριξης), την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και την άσκηση καθηκόντων σε σχολεία Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να προσληφθούν. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, επίσης, να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο επίσημα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Σημειώνεται, ότι επειδή οι θέσεις του ΕΕΠ και του ΕΒΠ είναι ενιαίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν, εφόσον επιθυμούν, σε μία προτίμηση όλες τις ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και ΚΕΔΔΥ, σε επίπεδο Νομού.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών, θα καταρτιστούν από κάθε ΠΔΕ προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών των κλάδων ΕΕΠ και ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ανά κλάδο/ειδικότητα και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα τους, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ. Παράλληλα, οι εν λόγω πίνακες θα υποβληθούν για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Κατά των πινάκων δύναται να υποβληθεί ένσταση στο ΑΣΕΠ από τους υποψηφίους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην ΠΔΕ της αίτησής τους, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

#TAGS
Σχετικά Αρθρα
Σχετικά Αρθρα