Παιδεία

Τριγμοί, αδιέξοδα και κίνδυνος ακυβερνησίας στα Πανεπιστήμια λόγω υπ. Παιδείας

Η αμέλεια της Κεραμέως, το τελεσίγραφο που δόθηκε αλλά δεν στηρίζεται σε καμία διάταξη του νέου νόμου για τα ΑΕΙ και η αβέβαιη επόμενη μέρα

Ραφαήλ Γκαϊδατζής
τριγμοί-αδιέξοδα-και-κίνδυνος-ακυβερ-595750
Ραφαήλ Γκαϊδατζής

Αναταράξεις φέρνει στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας η αμέλεια του υπουργείου Παιδείας να προβλέψει κάποιο «παραθυράκι» στην περίπτωση που λόγω ισοψηφίας δεν μπορέσουν τα εσωτερικά μέλη των Συμβουλίων Διοίκησης να εκλέξουν τα εξωτερικά.

Ήδη τα Πανεπιστήμια Μακεδονίας, Αιγαίου και Θεσσαλίας ήρθαν αντιμέτωπα με τέτοια προβλήματα και δεν αποκλείεται το ίδιο να συμβεί και με αυτά που ακολουθούν.

Ο Πρύτανης του ΠΑΜΑΚ, κ. Κατρανίδης, υπέγραψε απόφαση με την οποία κηρύσσει άγονη τη διαδικασία εκλογής των πέντε εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και προβαίνει αμελλητί στις απαιτούμενες ενέργειες για την εκ νέου προκήρυξη για την ανάδειξη των θέσεων των εσωτερικών μελών και την έκδοση διεθνούς πρόσκλησης για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών.

Το αδιέξοδο συγκρότησης Συμβουλίου Διοίκησης προέκυψε καθώς καμία από τις υποψηφιότητες δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στις ψηφοφορίες που διεξήχθησαν, καθώς όλες ολοκληρώθηκαν με ισοψηφία (3-3).

Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει νομική διέξοδος, ο Πρύτανης του ΠΑΜΑΚ προχώρησε στην υπογραφή της απόφασης, ακολουθώντας και τα όσα ανέφερε στο «τελεσίγραφό» του προ ημερών ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας, σύμφωνα με το οποίο:

“Εάν διαπιστώθηκε αδυναμία συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης  ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. οφείλει αμελλητί να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την εκ νέου προκήρυξη για την ανάδειξη των θέσεων των εσωτερικών μελών και την έκδοση διεθνούς πρόσκλησης για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10 του ν. 4957/2022”.

Αναλυτικά η απόφαση του ΠΑΜΑΚ:

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».

2. Τους φακέλους των δεκαεννέα (19) υποψηφίων για τη θέση του εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

3. Το υπ’ αρ. 145114/Ζ1/22.11.2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, περί «Παροχής διευκρινίσεων για την εφαρμογή του ν. 4957/2022» και το υπ’ αρ. 13157/3.2.2023 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης περί «Παροχής διευκρινίσεων για τις εκκρεμείς διαδικασίες συγκρότησης Συμβουλίων Διοίκησης των Πανεπιστημίων».

4. Τα πρακτικά υπ’ αρ. 1/4.11.2022, 2/7.11.2022, 3/8.11.2022, 4/9.11.2022, και 5/10.11.2022 των συνεδριάσεων των εκλεγμένων εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

5. Την απόφαση αρ. 6/24.01.2023 (θέμα 7ο) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

6. Τα πρακτικά υπ’ αρ. 6/7.2.2023, 7/7.2.2023, 8/8.2.2023 και 9/10.2.2023 των συνεδριάσεων των εκλεγμένων εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ

(α) κηρύσσει άγονη τη διαδικασία εκλογής των πέντε (5) εξωτερικών μελών από τα εκλεγμένα έξι (6) εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και διαπιστώνει την αδυναμία συγκρότησης του ενδεκαμελούς (11) Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

(β) να προβεί αμελλητί στις απαιτούμενες ενέργειες για την εκ νέου προκήρυξη για την ανάδειξη των θέσεων των εσωτερικών μελών και την έκδοση διεθνούς πρόσκλησης για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του ν. 4957/2022.

Νομικό κενό

Το όλο θέμα πάντως έχει και άλλες σοβαρές προεκτάσεις καθώς όπως αναφέρει η ιστοσελίδα esos.gr «νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι η οδηγία του υπουργείου Παιδείας προς τους τρεις Πρυτάνεις Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Αιγαίου, να κηρύξουν “άγονες” δεν στηρίζεται σε καμία διάταξη του νέου νόμου για τα ΑΕΙ. Αυτό σημαίνει ότι τα ήδη εκλεγμένα εσωτερικά μέλη των Συμβουλίων Διοίκησης των τριών Πανεπιστημίων, σε περίπτωση προσφυγής στα δικαστήρια, θεωρείται βέβαιο ότι θα ακυρωθούν οι νέες διαδικασίες τις οποίες ζήτησε το υπουργείο Παιδείας».

Τι θα κάνει η Κεραμέως;

Πλέον όλοι περιμένουν να δουν ποια θα είναι η αντίδραση του υπουργείου Παιδείας μπροστά στο αδιέξοδο που έχουν βρεθεί τα τρία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας.

Πανεπιστημιακοί σημειώνουν ότι η Ν. Κεραμέως θα μπορούσε να διορίσει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μέχρι να εκλεχθούν τα Συμβούλια Διοίκησης ή να δώσει νέα παράταση στις νυν Πρυτανικές Αρχές μέχρι την εκλογή των Συμβουλίων Διοίκησης.

Οι Πρυτάνεις μάλιστα έκαναν γνωστό στην υπουργό το πρόβλημα που υπάρχει με το νέο νόμο για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης και της επεσήμαναν ότι είναι αναγκαία μια νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει λύση και δε θα οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο ισοψηφιών, καθώς είναι πολύ πιθανό μετά τα ΠΑΜΑΚ, Αιγαίου, Θεσσαλίας και τα ΑΠΘ, Μετσόβειο, ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, να έρθουν αντιμέτωπα με το ίδιο σκηνικό.

Από την πλευρά της η υπουργός φέρεται να μην είναι διατεθειμένη να κάνει κάτι τέτοιο, καθώς όπως σημειώνει η ιστοσελίδα esos: «οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση αυτή τη χρονική στιγμή θα δημιουργούσε νομικά ζητήματα στην εκλογή των υπολοίπων επτά Πανεπιστημίων που ολοκλήρωσαν τις εκλογικές διαδικασίες, καθώς σε μια εκλογική διαδικασία θα ίσχυαν δυο διαφορετικά νομοθετήματα».

Τα Πανεπιστήμια βέβαια κινδυνεύουν να μείνουν «ακυβέρνητα» καθώς στα τέλη του μήνα λήγει η παράταση θητείας των νυν Πρυτανικών Αρχών.

Ακαδημαϊκοί σημειώνουν ότι εάν δεν αλλάξει κάτι, αλλά συνεχιστεί η διαδικασία με τον ίδιο τρόπο όπως τώρα, δεν αποκλείεται να κηρυχθούν εκ νέου «άγονες» οι ψηφοφορίες και μάλιστα το όλο θέμα να «τραβήξει» μέχρι και ένα τρίμηνο.

Ένα ενδεχόμενο βέβαια που θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας που θα βρίσκονται «όμηροι» της παραπάνω διαδικασίας, αφού πέρα από το ερευνητικό έργο, μπορεί να δημιουργηθεί ζήτημα και όσον αφορά τις πληρωμές του προσωπικού.

Σχετικά Αρθρα
Σχετικά Αρθρα