Επικαιρότητα

Έρευνα για την στάση των Ελλήνων που μετανάστευσαν κατά τη διάρκεια της κρίσης

Από την ερευνητική ομάδα του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Parallaxi
έρευνα-για-την-στάση-των-ελλήνων-που-με-833815
Parallaxi

Ερευνητική ομάδα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας ερευνά τη στάση των Ελλήνων που μετανάστευσαν κατά  τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης απέναντι στην Ελλάδα. Η Έρευνα διεξάγεται στο  πλαίσιο του ερευνητικού έργου “Crisis Emerging Diaspora Tendencies Towards  Greece” (CR.E.DI.T.T.GR). Σκοπός του CR.E.DI.T.T.GR είναι να συγκεντρώσει, να  συνθέσει και να παράξει γνώση που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση σύγχρονων  πολιτικών προτάσεων για τη σχέση της χώρας με τους Έλληνες του κόσμου. 

Η έρευνα στηρίζεται στις τάσεις που έχει καταγράψει η ερευνητική ομάδα του  έργου στη διεθνή βιβλιογραφία για τη διασπορά και τη σχέση της με τη χώρα  προέλευσης. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Σπουδών Γιάννης Κωνσταντινίδης υπογραμμίζει ότι «στόχος είναι να καταγραφούν  στάσεις και συμπεριφορές των Ελλήνων υπηκόων που μετανάστευσαν από τη χώρα  μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης σε ένα ευρύ φάσμα πτυχών της ζωής  τους, από την κοινωνική ζωή τους έως την πολιτική δράση τους ή την αξιοποίηση των  χρημάτων που κερδίζουν στη νέα τους επαγγελματική θέση. Κεντρικό στοιχείο του  σχεδιασμού που επιλέχθηκε στο ερωτηματολόγιο είναι η σύγκριση των πτυχών  αυτών στην προ και μετά τη μετανάστευση περίοδο ζωής του ατόμου ώστε να  καταγραφούν οι σχετικές διαφορές στις στάσεις και στις συμπεριφορές και όχι μόνο  μια απόλυτη εικόνα των συνθηκών του σήμερα». 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας θα διαμορφωθούν σύγχρονες  πολιτικές προτάσεις, με απώτερο σκοπό να ανοίξει μια δημόσια συζήτηση για μια  νέα σχέση της Ελλάδας με την αναδυόμενη εξαιτίας της οικονομικής κρίσης διασπορά, πέρα από το φαινόμενο του brain drain. Για τον λόγο αυτό τα  αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν μέσα από επιστημονικές δημοσιεύσεις ανοικτής  πρόσβασης, κείμενα ανάλυσης πολιτικής, αναλύσεις στον ελληνικό έντυπο και  ηλεκτρονικό τύπο και δημόσιες εκδηλώσεις.  

Σύμφωνα με την Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και  Ευρωπαϊκών Σπουδών Ρεβέκκα Παιδή, «Η ιδέα για το CR.E.DI.T.T.GR γεννήθηκε εν  μέσω οικονομικής κρίσης σε μια εποχή που οι Έλληνες μετανάστες που αναζητούσαν  την τύχη τους στις μητροπόλεις όλου του κόσμου αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο.  Τότε αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο στρατηγικό πλάνο  για τη σχέση της με την αναδυόμενη εξαιτίας της κρίσης διασπορά και ότι σε κάθε  περίπτωση υπάρχει ανάγκη να ανανεώσει τις πολιτικές της για τον απόδημο  Ελληνισμό. Ωστόσο, η συζήτηση στην Ελλάδα εστίαζε μόνο στο φαινόμενο του brain  drain, δηλαδή μόνο στις απώλειες για την Ελλάδα. Για αυτό αποφασίσαμε να  μελετήσουμε τις στάσεις και τις συμπεριφορές της αναδυόμενης διασποράς και με  βάση τα αποτελέσματα της έρευνας μας να προτείνουμε νέες πολιτικές για τη  διασπορά». To ερευνητικό έργο CR.E.DI.T.T.GR χρηματοδοτείται από το Ελληνικό  Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στην έρευνα μέσω της ιστοσελίδας του Έργου.

Σχετικά Αρθρα
Σχετικά Αρθρα