Επικαιρότητα

Θεσσαλονίκη: Ένας χρόνος από την έναρξη εργασιών στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά

Ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης σε ανάρτησή του κάνει λόγο για μια εμβληματική παρέμβαση - Φωτογραφίες

Parallaxi
θεσσαλονίκη-ένας-χρόνος-από-την-έναρξ-939753
Parallaxi

Ένας χρόνο συμπληρώνεται αύριο από την έναρξη των εργασιών στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου.

Ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης σε ανάρτησή του κάνει λόγο για μια εμβληματική παρέμβαση που δίνει υπεραξία στον τόπο και τη Θεσσαλονίκη συνολικά.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά, παρουσία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, χειριστών, εργατών και με τη χρήση απαραίτητων μηχανημάτων και εξοπλισμού, εκτελέστηκαν οι εξής εργασίες:

➢Ολοκληρώθηκαν οι κατεδαφίσεις των κτισμάτων προς κατεδάφιση συμπεριλαμβανομένων και των δύο κτισμάτων, στα οποία ανευρέθηκαν επικαλύψεις από αμίαντο, αφού προηγήθηκαν όλες οι ενέργειες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την απομάκρυνση του αμιάντου από ειδικό συνεργείο.

➢Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των κλαδεμάτων των δένδρων και κοπής – εκρίζωσης των ξερών και επικίνδυνων.

➢Ολοκληρώθηκε το δίκτυο αποχέτευσης των ομβρίων.

➢Ολοκληρώθηκε το δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Υπολείπονται οι συνδέσεις με το δίκτυο της ΕΥΑΘ.

➢Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διάνοιξης των τριών γεωτρήσεων.

➢Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της περίφραξης στις οδούς Δαβάκη και Παύλου Μελά. Εκτελούνται εργασίες κατασκευής της περίφραξης επί των οδών Λαγκαδά και Λεβαντή.

➢Συνεχίζονται οι εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους σε ολόκληρο το πάρκο και τοπικές καθαιρέσεις παλαιών σκυροδεμάτων.

➢Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των βάσεων σκυροδέματος των κυκλικών εξεδρών 1, 2, 3, 4 και 5.

➢Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης και των καθιστικών του Στεγάστρου ΙΙ και ΙΙΙ , της πλάκας θεμελίωσης του Στεγάστρου Ι και κατασκευάζονται τα καθιστικά του Στεγάστρου Ι.

➢Έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση των ορθογωνικών εξεδρών 1,2,3 και 4.

➢Έχει κατασκευαστεί η υποδομή του δικτύου οδοφωτισμού, δηλαδή έχουν τοποθετηθεί σωλήνες δομημένου τοιχώματος, φρεάτια έλξης και οι βάσεις των φωτιστικών στο μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου και οι εργασίες συνεχίζονται.

➢Έχει σκυροδετηθεί η βάση στα Ζαρζανέτια 1 και 2 και έχουν χαραχθεί τα Ζαρζανέτια 3 και 4.

➢Έχουν γίνει οι εκσκαφές, η εξυγίανση του εδάφους και η τοποθέτηση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στα Αναψυκτήρια και έχει γίνει διάστρωση με σκυρόδεμα καθαριότητας στο Αναψυκτήριο 3.

➢Εκτελούνται χωματουργικές εργασίες στους χώρους στάθμευσης 1,2,3.

➢Εκτελείται εκσκαφή και τοποθέτηση δικτύου ύδρευσης.

➢Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής του πεζοδρομίου στην οδό Δαβάκη.