Επικαιρότητα

Θεσσαλονίκη: Το ΕΣΠΑ στην έκθεση «Beyond 2023»

Θα πραγματοποιηθεί στις 24 - 26 Μαΐου 2023.

Parallaxi
θεσσαλονίκη-το-εσπα-στην-έκθεση-beyond-2023-1010846
Parallaxi

Το ΕΣΠΑ θα δώσει το «παρών» στην έκθεση «Beyond 2023» η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 24-26 Μαΐου 2023.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η έκθεση BEYOND απευθύνεται σε τεχνολογικά ταλέντα, έξυπνα προϊόντα και χαρισματικούς ανθρώπους και στοχεύει να μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε τεχνολογικό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή και να συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας και σε αυτό το πλαίσιο, πολίτες, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, επιχειρήσεων και τοπική κοινωνία, θα ενημερωθούν για την συμβολή του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι τα εγκεκριμένα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 διοχετεύουν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία συνολικούς πόρους 26,2 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας έμπρακτα τους εθνικούς στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, καθώς και τις νέες δράσεις και έργα πολιτικής προστασίας, ψηφιακού μετασχηματισμού, δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, καινοτομικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, υποδομών, μεταφορών, περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων, βιοποικιλότητας, «καθαρής» ενέργειας, δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υγείας και ψυχικής υγείας, ποιοτικής εκπαίδευσης νέων, ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης και θαλάσσιας πολιτικής.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό του ΕΣΠΑ 2021-2027, τα 5,24 δις. ευρώ αφορούν σε δράσεις του στόχου πολιτικής 3: «Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ». Δηλαδή, μέσω αυτού του στόχου ενισχύεται η συνδεσιμότητα με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και στηρίζεται η ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, πολυτροπικών, ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και συστημάτων μεταφορών.

Σχετικά Αρθρα
Σχετικά Αρθρα