Featured

Η βιώσιμη ανάπτυξη μετά την πανδημία και το πείραμα της Μελβούρνης

Έχουμε την ευκαιρία να διδαχτούμε πολλά από αυτήν την πανδημία και τα πανεπιστήμια διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους για να βοηθήσουν να βρεθούν λύσεις.

Parallaxi
η-βιώσιμη-ανάπτυξη-μετά-την-πανδημία-κ-728592
Parallaxi
Πηγή: unsplash

Ο κορονοϊός εμφανίστηκε το 2020 και έκτοτε εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Η επακόλουθη κρίση και οι ποικίλες κυβερνητικές αντιδράσεις έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο μας.

Οι πλήρεις επιπτώσεις της πανδημίας δεν μάς είναι ακόμα τελείως γνωστές, αλλά εάν η προσοχή και η έρευνα μετατοπιστούν από τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές, όπως είναι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), σε βραχυπρόθεσμες λύσεις, η πρόοδος της βιωσιμότητας και της ισότητας θα απειληθούν σε μεγάλο βαθμό.

Στην Αυστραλία, η Μελβούρνη αντιμετώπισε ιδιαίτερες προκλήσεις. Η πόλη είχε περισσότερες περιπτώσεις COVID-19 από την υπόλοιπη Αυστραλία και, κατά συνέπεια, υποβλήθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα lockdown στον κόσμο. Ενώ αποδείχτηκαν αποτελεσματικά στην καταπολέμηση του ιού, αυτά τα lockdown, είχαν κάποιες επιπτώσεις στην πόλη, όπως στις επιχειρήσεις, στην εργασία και στην οικονομία, την ψυχική και σωματική υγεία και τη γενική ευημερία του λαού.

Οι περιορισμοί και οι συνέπειές τους είχαν επίσης άνισα αποτελέσματα στην πόλη, επηρεάζοντας δυσανάλογα τον πιο ευάλωτο πληθυσμό της κοινωνίας. Ωστόσο, η αντίδραση μας στην κρίση, φανέρωσε το τι μπορούμε να κάνουμε σε κυβερνητικό και κοινοτικό επίπεδο με στόχο να υποστηρίξουμε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη.

Το πείραμα της Μελβούρνης

Στη σύνοψη πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών, ο Γενικός Γραμματέας António Guterres τόνισε ότι οι πολιτικές επιλογές που κάνουμε σήμερα θα καθορίσουν την ανθεκτικότητά μας σε μελλοντικούς κινδύνους και την ικανότητά μας να επιτύχουμε τους SDGs. Για την ανάκαμψη, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εντοπίσουν τα κενά που υπάρχουν για την υποστήριξη του λαού, να καθορίσουν πώς θα μπορούσε να επεκταθεί το πανδημικό δίχτυ προστασίας και να προσδιορίσουν ποια σχέδια πρέπει να αλλάξουν. Όπως επεσήμανε ο Juan Romo, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Carlos III de Madrid, στην απάντησή του στο Policy Brief, τα πανεπιστήμια θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στο σχεδιασμό αυτού του μέλλοντος.

Έχουμε την ευκαιρία να διδαχτούμε πολλά από αυτήν την πανδημία και τα πανεπιστήμια διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους για να μάς βοηθήσουν σε αυτό. Ήδη το πανεπιστήμιο Monash της Μελβούρνης δουλεύει πάνω σε ένα ερευνητικό έργο για τη μελέτη των κρουσμάτων στη πόλη.

Ισότητα — μια ευκαιρία για αλλαγή

Όπως και σε άλλα μέρη του κόσμου, οι ερευνητές που συμμετείχαν στο πείραμα της Μελβούρνης διαπίστωσαν ότι τα αποτελέσματα αυτής της κρίσης αντικατοπτρίζουν και εντείνουν τις ανισότητες και τα κοινωνικά ζητήματα που υπήρχαν ήδη στη κοινωνία. Ωστόσο, με μεγαλύτερη κατανόηση και προσοχή πάνω σε αυτά τα θέματα, υπάρχουν και μεγαλύτερες πιθανότητες επίλυσής τους.

Σε μια διαδικτυακή έρευνα 14.000 ατόμων, ένα έργο με τίτλο «Ψυχολογικές επιπτώσεις της COVID-19 στους κατοίκους των πόλεων», διαπίστωσε ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας είχαν διπλασιαστεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτοί που είχαν πληγεί περισσότερο, ήταν εκείνοι που έχασαν στο διάστημα της πανδημίας τη δουλειά τους, ζούσαν μόνοι, ήταν υγειονομικοί ή μέλη περιθωριοποιημένων μειονοτήτων, γυναίκες και νέοι. Με τα δεδομένα αυτά, γνωρίζουμε ότι απαιτείται μία άμεση, αποτελεσματική ανταπόκριση για τη ψυχική υγεία των ανθρώπων.

Ο κορονοϊός επιδεινώνει επίσης τις υπάρχουσες ανισότητες μεταξύ των φύλων παγκοσμίως. Αυξήθηκαν κατά πολύ οι περιπτώσεις βίας κατά των γυναικών, ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε ήδη πριν από την πανδημία. Η ανισότητα των φύλων είναι ο βασικός παράγοντας αυτής της βίας. Ένα πρόγραμμα που ονομάζεται “Βία με βάση το φύλο και συμπεριφορές που χρειάζονται μέριμνα κατά τη διάρκεια της Πανδημίας COVID-19”, δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η χρήση της τεχνολογίας επέτρεψε επίσης, τη δημιουργία διαδικτυακών δικών για την απόδοση της δικαιοσύνης. Μάρτυρες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν διαδικτυακά δίκες, μέσω των ηλεκτρονικών ακροάσεων. Γίνεται περαιτέρω έρευνα για τον εντοπισμό του τρόπου με τον οποίο μπορεί να γίνεται αυτό πιο αποτελεσματικό, με τη σωστή επιτήρηση, χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στη νομιμότητα της αστυνομίας στη δικαιοσύνη.

Μια πράσινη ανάκαμψη

Η πανδημία έδωσε επίσης την ευκαιρία να αλλάξουμε τη σχέση μας με περιβάλλον. Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε τώρα μπορούν είτε να μας φέρουν πιο κοντά σε μια «πράσινη» ανάκαμψη ή να μας απομακρύνουν περισσότερο. Ο φόβος μετάδοσης του ιού έχει προκαλέσει αλλαγές στη μετακίνηση των ανθρώπων, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν πλέον τόσο τις συγκοινωνίες, ενώ γίνεται αυξημένη χρήση των αυτοκινήτων.  Οι συνέπειες της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της μειωμένης βιωσιμότητας, προκάλεσαν 20% λιγότερη δραστηριότητα στην Κεντρική Επιχειρηματική Περιοχή και μείωση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης των αστικών περιοχών, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιώσιμη ανάκαμψη.

Όλες οι πολιτείες της Αυστραλίας έχουν στόχο την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050. Τα έργα που αναλαμβάνονται από το Climate Works Australia δείχνουν πώς οι πολιτικοί της Αυστραλίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν επενδύσεις οικονομικής ανάκαμψης COVID-19 για να επιτύχουν πολλαπλά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας θέσεων εργασίας και ζήτησης, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την ουσιαστική πρόοδο προς τον στόχο των καθαρών μηδενικών εκπομπών.

Σχεδιάζοντας το μέλλον

Τα σχέδια για την ανάκαμψη μπορεί είτε να τονίσουν την ανθεκτικότητα των κυβερνήσεων είτε να αναδημιουργήσουν το σύστημα και τα όσα συνέβαλαν στην τρέχουσα κρίση. Η χαρτογράφηση αυτού που έχει συμβεί θα μας βοηθήσει να επανέλθουμε καλύτερα στην κανονικότητα.

Η έρευνα COVID-19  Responses to Understand Behaviour (SCRUB), η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Βικτώριας, παρακολούθησε τις συμπεριφορές  των Αυστραλών απέναντι στη COVID-19 από τον Μάρτιο του 2020. Σε αυτές τις συμπεριφορές περιλαμβάνεται η τήρηση των μέτρων προστασίας, όπως η χρήση μάσκας και η φυσική αποστασιοποίηση αλλά και η συμμόρφωση με τους κανόνες και τους περιορισμούς. Το SCRUB παρέχει επίσης ένα παράδειγμα του πώς η στενή συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και των πανεπιστημίων μπορεί να οδηγήσει σε μια αποτελεσματική πολιτική, συμπεριλαμβανομένου των ενδεχόμενου για μελλοντικές πανδημίες.

Με πληροφορίες: www.un.org

Σχετικά Αρθρα
Σχετικά Αρθρα