close search results icon

Νέα, υπερσύγχρονη εικόνα αποκτά παιδική χαρά στην Ευκαρπία

Ένα νέο έργο έρχεται να ομορφύνει την περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά και να της χαρίσει πολλά παιδικά και όχι μόνο χαμόγελα.

Νέα, υπερσύγχρονη εικόνα αποκτά παιδική χαρά στην Ευκαρπία
 • ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
 • fb
 • twi

Ένα νέο έργο έρχεται να ομορφύνει την Ευκαρπία και να της χαρίσει πολλά παιδικά και όχι μόνο χαμόγελα.

Ο λόγος για την παιδική χαρά που οριοθετείται από τις οδούς Ολύμπου (βορειοδυτικά, χαρακτηρισμένος ως πεζόδρομος), Δωδεκανήσου (βορειοανατολικά), ανώνυμη οδό χαρακτηρισμένη ως πεζόδρομο (νοτιοανατολικά) και την προέκταση της οδού Βενιζέλου (νοτιοδυτικά, επίσης χαρακτηρισμένη ως πεζόδρομο). Το παρόν έργο αφορά την επαναδιαμόρφωση και επανακατασκευή της εν λόγω παιδικής χαράς ως εναλλακτικού δημιουργικού παιδότοπου, σε συνδυασμό με την κατασκευή των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων που την περιβάλλουν, όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση της μελέτης που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του δήμου Παύλου Μελά.

Ποια εικόνα επικρατεί τώρα στην περιοχή;

Το εσωτερικό του χώρου επέμβασης είναι σήμερα διαμορφωμένο ως παιδική χαρά. Μέσα στον χώρο υπάρχουν επίσης μικρά δένδρα και επιφάνειες με ποώδη βλάστηση. Περιμετρικά υπάρχουν διαμορφωμένα πεζοδρόμια. Προς τα ασφαλτικά οδοστρώματα των γειτονικών οδών κυκλοφορίας οχημάτων και τους πεζοδρόμους έχουν κρασπεδωμένο όριο. Όλα τα πεζοδρόμια, όπως και το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού του χώρου επέμβασης, είναι διαστρωμένα με τσιμεντοκυβόλιθους. Επίσης κατά μήκος της οδού Δωδεκανήσου και της προέκτασης της οδού Βενιζέλου υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι στάθμευσης υπό μορφή εσοχών στα πεζοδρόμια, διαστρωμένες με ασφαλτικά οδοστρωμάτων, χωρίς κράσπεδο. Μέσα στον χώρο επέμβασης υπάρχουν 9 μεταλλικοί ιστοί με λαμπτήρες ηλεκτροφωτισμού. Στη γωνία της οδού Ολύμπου με την προέκταση της οδού Βενιζέλου υπάρχει ξύλινος στύλος μεταφοράς χαμηλής ηλεκτρικής τάσης και μικρή κατασκευή από σκυρόδεμα με μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση που συνέταξε η αρχιτέκτων μηχανικός, Φωτεινή Αλεξίου και παραχώρησε στην Parallaxi.

Ποιοι είναι οι στόχοι της μελέτης;

Βασικός στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία ενδιαφέροντος και ασφαλούς χώρου παιχνιδιού, που θα προσφέρει ποικιλία επιμέρους χώρων, επιπέδων, «γωνιών» και άλλων στοιχείων αντιληπτικής οργάνωσης που θα προσφέρονται για δημιουργικό και ασφαλές παιχνίδι.

Συγχρόνως όμως καλείται να έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα ώστε το παιδί να μαθαίνει να λειτουργεί τις αισθήσεις του και να αποκτά εμπειρία και γνώση. Επίσης να προσφέρει οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα, μυρωδιές από αρωματικά φυτά και να ανακαλύπτει την επαφή με τη φύση. Παράλληλα θα έχει και τη λειτουργία χώρου αναψυχής, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενηλίκους συνοδούς τους, δημιουργώντας ευχάριστες εντυπώσεις.

Επίσης ο χώρος θα είναι κατάλληλος για να φιλοξενεί επισκέψεις σχολικών τάξεων και νηπιαγωγείων ώστε να χρησιμοποιείται μέσα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών τους δράσεων, προσφέροντας τη χαρά της ανακάλυψης της φύσης, της επιβεβαίωσης των σωματικών δεξιοτήτων των παιδιών, της παρατήρησης και της εξερεύνησης νέων πραγμάτων, επιφυλάσσοντας το απρόβλεπτο.

Στις προτεραιότητες της μελέτης περιλαμβάνονται επίσης τα εξής:

• Η βελτίωση του μικροκλίματος στην παιδική χαρά και στο άμεσο περιβάλλον γύρω της. Γι΄ αυτόν τον λόγο ο όλος σχεδιασμός γίνεται με βέλτιστα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Η μελέτη χειρίζεται τις παραμέτρους της θερμικής άνεσης (απορρόφησης της θερμότητας και μείωσης της θερμοκρασίας μέσω της εξάτμισης και διαπνοής των φυτών), της σκίασης και της υδατοδιαπερατότητας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η υλοποίηση του έργου να ανταποκρίνεται πλήρως στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα την αισθητή βελτίωση του μικροκλίματος εντός της παιδικής χαράς και γύρω από αυτήν.

• Η αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος, στη χρήση και στο χρόνο. Επιλέγονται τέτοιες κατασκευές και όργανα παιχνιδιού εντός του χώρου της παιδικής χαράς, ώστε να διακρίνονται για τη μεγάλη αντοχή στη χρήση, στο χρόνο και στις μεταβαλλόμενες ή ακραίες καιρικές συνθήκες (καύσωνες, παγετό, έντονη υγρασία, ανέμους), να είναι ανθεκτικές στη ρύπανση της ατμόσφαιρας και να έχουν ελάχιστη ανάγκη συντήρησης. Το ίδιο ισχύει και για τα είδη φυτών που χρησιμοποιούνται. Επίσης, οι κατασκευές να μην αποτελούν εύκολο στόχο τυχόν βανδαλισμών και οι διαμορφώσεις του χώρου να είναι τέτοιες ώστε να μην προκύπτουν περιοχές συσσώρευσης απορριμμάτων.

Δρόμοι από το μέλλον στον δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Ποιες είναι οι βασικές αρχές σχεδιασμού;

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, οι βασικές αρχές σχεδιασμού είναι οι εξής:

α. Ποικιλία και πολυπλοκότητα στον τρόπο και στα στοιχεία του σχεδιασμού, καθώς και στις αλληλοσυνδέσεις τους, ούτως ώστε τον μικρό σχετικά χώρο της παιδικής χαράς τα παιδιά χρήστες να βρίσκουν ποικίλους και ενδιαφέροντες «τόπους» παιχνιδιού.

β. Διαμόρφωση δαπεδοστρώσεων και γενικά των βατών επιφανειών με κατάλληλο τρόπο και κατάλληλες κλίσεις, για καλή και ασφαλή προσπελασιμότητα από τα παιδιά και τους συνοδούς τους. Ανεμπόδιστη και ασφαλής κίνηση των παιδιών προς και από τον χώρο με κατάλληλη διαμόρφωση των περιμετρικών πεζοδρόμων και πεζοδρομίων.

γ. Η έντονη παρουσία πράσινης εδαφοκάλυψης, η οποία επιτυγχάνεται με εκτεταμένη διαμόρφωση επιφανειών χαμηλού πρασίνου, με φυτεύσεις θαμνωδών φυτών και με δενδροφυτεύσεις κατάλληλων ειδών που θα ενισχύουν τα υπάρχοντα μικρά δένδρα, ώστε να δημιουργηθεί «φυτικός όγκος» εντός του χώρου της παιδικής χαράς.

δ. Ο ριζικός περιορισμός της απορροφούμενης θερμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται (1) με τη μεγάλη επιφάνεια της φυτοκάλυψης και τον όγκο της κόμης των δένδρων (η αυξημένη εξάτμιση νερού διαμέσου της διαπνοής των φυτών μειώνει τη θερμοκρασία), (2) με τις επιστρώσεις δαπέδων (υλικά με βιοκλιματικές ιδιότητες, τρόποι κατασκευής που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού).

Τομή του έργου.

ε. Η δημιουργία υδατοδιαπερατών επιφανειών στο μεγαλύτερο μέρος των βατών περιοχών, ώστε, σε συνδυασμό με τις επιφάνειες πρασίνου, να μεγιστοποιηθούν οι ικανότητες άμεσης απορρόφησης και διακράτησης των ομβρίων μέσα στο έδαφος. Έτσι (1) διευκολύνεται η ανάπτυξη της βλάστησης (φυσική άρδευση), και (2) περιορίζεται η κατανάλωση νερού για τεχνητή άρδευση στη θερμή εποχή του έτους.

Το μεγαλύτερο μέρος των ομβρίων διακρατείται στο έδαφος ή στον τοπικό υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Στη συνέχεια το νερό προσλαμβάνεται από τα φυτά, που λειτουργούν με τη διαπνοή ως φυσικό κλιματιστικό στην θερμή εποχή του έτους [βλ. και (γ), (δ)], στο βαθμό που έχουν στη διάθεσή τους επαρκή αποθέματα νερού και μεγάλη επιφάνεια εξάτμισης (όγκο φυλλώματος).

στ. Ο χειρισμός της παραμέτρου «σκίαση», μέσω της εκτεταμένης φύτευσης και νέων φυλλοβόλων δένδρων σε κατάλληλες θέσεις, καθώς και της φύτευσης χαμηλότερων εδαφοκαλυπτικών φυτών, ώστε να προσφέρεται θερμική άνεση στα παιδιά και στους συνοδούς τους (σκίαση τη θερμή περίοδο του έτους, ηλιασμός το χειμώνα). Τελικό αποτέλεσμα, ως επακόλουθο του συνδυασμού των (γ), (δ), (ε), (στ) είναι η αποσκοπούμενη βελτίωση του μικροκλίματος εντός της παιδικής χαράς, αλλά και έμμεσα στην περίμετρό της, όλες τις εποχές του έτους.

ζ. Σχεδιασμός που διασφαλίζει την πλήρη και ασφαλή πρόσβαση των ΑμεΑ

η. Εγκατάσταση ενός σύγχρονου και επαρκούς συστήματος δημοτικού φωτισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, μελετημένη για ασφαλή παραμονή εντός του χώρου των παιδιών και των συνοδών τους και υπό συνθήκες χαμηλού φυσικού φωτισμού κατά τις απογευματινές ώρες του χειμώνα.

Ο Βαρδάρης επιστρέφει στη ζωή της πόλης χωρίς λαμαρίνες

Χαρακτηριστικά που θα περιλαμβάνει το έργο

Μερικά από τα χαρακτηριστικά που θα έχει το έργο είναι τα εξής:

 • Για να επιτευχθεί ο στόχος της ασφάλειας κατασκευάζονται δάπεδα ασφαλείας
 • Στα τρία υπάρχοντα και διατηρούμενα δένδρα στο κέντρο της παιδικής χαράς διαμορφώνονται ασφαλείς δενδροδόχοι κυκλικής κάτοψης
 • Στο «υψηλό» επίπεδο βατών δαπέδων, χρησιμοποιείται αποκλειστικά φυσική ξυλεία από παραγωγή αειφορικής διαχείρισης
 • Για την πρόσβαση στο άνω επίπεδο διέλευσης, προβλέπεται η κατασκευή σκάλας και ράμπας
 • Στον παιδότοπο , γίνεται διαχωρισμός των ηλικιών
 • Τοποθετούνται καθιστικά από φυσικό ξύλο
 • Σε όλα τα πεζοδρόμια και πεζοδρόμους που διαμορφώνονται περιμετρικά της παιδικής χαράς, σχεδιάζεται όδευση τυφλών από ειδικές πλάκες σε υπόβαση σκυροδέματος. Η έξοδος της όδευσης προς το οδόστρωμα της οδού Δωδεκανήσου γίνεται σε σημεία διαμορφωμένα με ράμπες ΑμεΑ και με τις ειδικές πλάκες απολήξεων-οδηγών
 • Εγκαθίστανται στον χώρο της ιστοί και σύγχρονο δίκτυο φωτισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, με χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED)
 • Έγιναν οι κατάλληλοι συνδυασμοί φυτών, δέντρων και θάμνων, αειθαλών και φυλλοβόλων, υψηλών και χαμηλών, αρωματικών και ανθοφόρων, που στο σύνολο τους αγγίζουν τα 1.744 φυτά, εκ των οποίων τα 48 είναι δέντρα και τα 1.696 θάμνοι
 • Όλα τα φυτά είναι μεσογειακά και πολλά από αυτά με φαρμακευτικές – θεραπευτικές – αναζωογονητικές ιδιότητες, όπως το τεύκριο χαμαιδρύς, το υπέρικο, η έρικα, η μυρτιά, η φλαμουριά, η μοσχοϊτιά
Κάτοψη του έργου.

Το έργο θα εκτελεσθεί με εργολαβία, ύστερα από δημοπράτηση και μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα ψηφίσει την πίστωση και θα εγκρίνει τους όρους διακήρυξης. Η εκτέλεση του θα διέπεται από διατάξεις του νόμου Ν.4412/2016 για Δημόσια Έργα, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει σήμερα, και τις διατάξεις που ισχύουν για τα Δημοτικά έργα .

Η Αρχιτεκτονική μελέτη έγινε από την Αλεξίου Φωτεινή, Αρχιτέκτων Μηχανικό και η φυτοτεχνική μελέτη από την Περσάκη Φάνια, Αρχιτέκτων τοπίου.

Δείτε επίσης

Η ανάπλαση που φέρνει νέα πνοή στα δυτικά της πόλης