Θεσσαλονίκη

Άνοιξε ο δρόμος για τα αναψυκτήρια της Νέας Παραλίας

Εγκρίθηκε στη Συνδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η εκμίσθωση πέντε Περιπτέρων Πολιτισμού & Αναψυχής (αναψυκτηρίων ) στο παραλιακό μέτωπο της Νέας Παραλίας.

Κύα Τζήμου
άνοιξε-ο-δρόμος-για-τα-αναψυκτήρια-της-166055
Κύα Τζήμου

Έκλεισαν 4 χρόνια από την μέρα παράδοσης της Νέας Παραλίας. Τα οκτώ από τα συνολικά 9 αναψυκτήρια του Δήμου παρέμεναν χωρίς μίσθωση μέχρι τώρα παρά την αρχική στόχευση να αποτελέσουν έσοδο του Δήμου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στη συντήρηση του Νεόυ Παραλιακού μετώπου. Το μεγαλύτερο από αυτά ήταν το μόνο που μισθώθηκε από το 2013 πριν τη συνολική παράδοση του έργου. Το ακίνητο που λειτουργεί ως καφέ ήταν το «Περίπτερο πολιτισμού και αναψυχής – αίθουσα πολλαπλών χρήσεων», που βρίσκεται στον Κήπο του Νερού, στο πάρκο με τα νούφαρα. Το εμβαδόν του κλειστού χώρου είναι 225 τ.μ., αλλά το αναψυκτήριο διαθέτει και εξωτερικό χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων εμβαδού 210 τ.μ. Αυτό ήταν το πρώτο από τα τρία αναψυκτήρια του τμήματος της Παραλίας από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι τους ναυταθλητικούς ομίλους. Στο κομμάτι μέχρι τον Λόφο της θέας υπάρχουν άλλα πέντε.

DSC_0209

Και όλα αυτά παρόλο που ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υλοποιήσει το έργο ανάπλασης της Νέας Παραλίας και να διαχειρίζεται τους χώρους και τις εγκαταστάσεις της είχε προβεί στη σύναψη της υπ’αρ.55615/2006 προγραμματικής σύμβασης με την πρώην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ) η οποία αφορούσε την παραχώρηση στον Δήμο της χρήσης και εκμετάλλευσης τμημάτων δημοσίων ακινήτων του παραλιακού μετώπου.

Η διαδικασία εκμίσθωσής τους, όμως, είχε κολλήσει λόγω της υπ’ αρ.106/2013 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006. Τότε κρίθηκε ότι η προγραμματική  σύμβαση πάσχει από νομικά ελαττώματα και για το λόγο αυτό δεν κατέστη δυνατή η αξιοποίηση των αναψυκτηρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων της Νέας Παραλίας, ενώ παράλληλα ετέθη υπό αμφισβήτηση η συντήρηση και προστασία του υλοποιημένου έργου ανάπλασης του παραλιακού μετώπου.

Για την άρση των νομικών πλημμελειών, ελήφθη η υπ’αρ.1213/7-9-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτημάτων παραχώρησης Δημοσίων Ακινήτων που αναφέρονται σ’ αυτή και σε εκτέλεση αυτής υποβλήθηκε από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης το με αριθμό πρωτοκόλλου 903/15-2-2016 αίτημα προς την ΕΤΑΔ  Α.Ε και το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Στη συνέχεια ακολούθησε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των ως άνω φορέων  η οποία κατέληξε σε ένα σχέδιο μνημονίου του οποίου η υπογραφή εγκρίθηκε με την υπ’αρ. 357/16-3-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η συγκεκριμένη απόφαση ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με το υπ’αρ.20959/25-4-2016 έγγραφο της ΑΔΜΘ. Αντικείμενο του υπό έγκριση μνημονίου είναι η διευθέτηση των  βασικών διαδικασιών και όρων για την παραχώρηση από την ΕΤΑΔ και το ΤΑΙΠΕΔ στον Δήμο και την αξιοποίηση από τον Δήμο τμημάτων των δημοσίων ακινήτων με ΑΒΚ 168 και 2562 του παραλιακού  μετώπου Θεσσαλονίκης τα οποία καταλαμβάνονται από το ρυμοτομικό σχέδιο και εντάσσονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης.

DSC_0210

Πιο συγκεκριμένα:

Η ΕΤΑΔ δεσμεύεται να παραχωρήσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα 49 ετών τη χρήση των τμημάτων του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 168 (το τμήμα του παραλιακού μετώπου από το ύψος όπου σήμερα βρίσκονται οι Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου έως το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συνολικής έκτασης περίπου 142.324 τμ.).

Το ΤΑΙΠΕΔ , ως κύριος του ακινήτου με ΑΒΚ 2562 (πρόκειται για το κομμάτι συνολικής έκτασης 19.059,69 μ2 που του έχει μεταβιβαστεί (ΦΕΚ 2883 Β/ 2013) και το οποίο βρίσκεται στην περιοχή όπου σήμερα λειτουργούν οι εγκαταστάσεις δύο Ναυταθλητικών Ομίλων στην περιοχή «Σαλαμίνας») που εμπεριέχεται σε τμήμα της παραχωρούμενης έκτασης του ΑΒΚ 168, δεσμεύεται ότι αυτό θα παραχωρηθεί διά της διαχειρίστριας ΕΤΑΔ, δυνάμει του Ν.3986/2011 (άρθρο 2 παρ.7). Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης αυτής θα προσδιοριστεί στο σε εκτέλεση του παρόντος παραχωρητήριο.

Στην υπ’αρ.357/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στο συνημμένο σ ‘αυτή μνημόνιο, παραχωρείται στον Δήμο  η δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να εκμισθώνει σε τρίτους  τα ακίνητα που βρίσκονται εντός της προς παραχώρηση έκτασης (άρθρο 3α μνημονίου) με την υποχρέωση όμως  να καταβάλλει στην ΕΤΑΔ ως αντάλλαγμα ποσοστό 20% επί των πάσης φύσεως εσόδων από την εκμετάλλευση κατά τον τρόπο που προβλέπεται πιο αναλυτικά στο μνημόνιο (άρθρο 5.1 και 5.2 μνημονίου). Η δυνατότητα αυτή του Δήμου υφίσταται με την υπογραφή του ως άνω μνημονίου ακόμα  και πριν την έκδοση των σχετικών παραχωρητηρίων γνωστοποιώντας αυτές άμεσα στην ΕΤΑΔ επί ποινή ανάκλησης της Παραχώρησης.

Στα παραχωρούμενα τμήματα των ΑΒΚ 168 και ΑΒΚ 2562 δημοσίων ακινήτων έχουν ήδη ανεγερθεί, μεταξύ άλλων,  με δαπάνες του Δήμου και τα κάτωθι κτίσματα / αναψυκτήρια:

       ΘΕΣΗ   (αρ.κοινοχρήστου χώρου) ΟΝΟΜΑ ΚΗΠΟΥ ΚΤΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΕΜΒΑΔΟΝ (μετά την αποπεράτωση της Κατασκευής)
ΚΧ 158Β Κήπος Άμμου (πρώην Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στο ύψος της συμβολής Μ. Αλεξάνδρου-Παρασκευοπούλου) Π.Π.Α 2 Περίπτερο Πολιτισμού &  &Αναψυχής 103,18
ΚΧ 156 Κήπος Εποχών  (μετά το Δημοτικό Αναψυκτήριο, πρώην Maison Crystal) Π.Π.Α 3 Περίπτερο Πολιτισμού &  &Αναψυχής 103,18
ΚΧ 154 Μεσογειακός Κήπος (στη συμβολή της Μ. Αλεξάνδρου με Στρ. Καλλιδοπούλου και Φλέμινγκ) Π.Π.Α .4 Περίπτερο Πολιτισμού &  &Αναψυχής 103,18
ΚΧ 151Α Κήπος Ρόδων (το αναψυκτήριο βρίσκεται στο εσωτερικό του παιδότοπου στο Ντεπό) Π.Π.Α 6 Περίπτερο Πολιτισμού &  &Αναψυχής 103,09
ΚΧ 150 Κήπος Νερού (το δεύτερο στον κήπο με τα νούφαρα, στο ύψος της Π. Συνδίκα) Π.Π.Α 7 Περίπτερο Πολιτισμού &  &Αναψυχής 103,61

Στη συνέχεια θα κινηθεί η διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή  σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ.1 Ν.3463/2006, το άρθρο 72.1ε΄ Ν.3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 “περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων”. Τα περίπτερα στο κήπο του απογευματινού ήλιου (πριν το Μακεδονία Παλλάς), το οποίο χρησιμοποιείται συχνά για εκθέσεις, αυτό στον κήπο των Γλυπτών (στη συμβολή της Μ. Αλεξάνδρου με την 28ης Οκτωβρίου, έναντι Λαογραφικού Μουσείου ππυ φιλοξενεί επίσης εκθέσεις (αυτή τη στιγμη τα βραβεία του Φωτογραφικού διαγωνισμού για τη Νέα Παραλία) αλλά και αυτό που βρίσκεται στα γήπεδα του Τέννις και χρησιμοποιείται ήδη από τους διαχειριστές των γηπέδων παραμένουν ώς έχει και δεν διατίθενται προς μίσθωση.

Έννοείται φυσικά ότι ένας χώρος δημόσιος όπως αυτός της παραλίας δεν μπορεί και δεν πρέπει για κανένα λόγο να «καταληφθεί» από τραπεζοκαθίσματα και να μετατραπεί σε μία απέραντη καφετέρια, δυσχεραίνοντας την ελεύθερη διέλευση των πολιτών.

Σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες της Νέας Παραλίας Νικκηφορίδη και Κουόμο η μελέτη, βέβαια, δεν προβλέπει υπαίθρια τραπεζοκαθισματα. Γι αυτό και τα αναψυκτήρια είναι ελαφρώς υπερυψωμενα.

Ας ελπίσουμε ότι ο εξωτερικός χώρος θα διαφυλαχθεί από καταπατήσεις αυστηρά και δεν θα δοθεί έκταση παρόμοια μ΄αυτήν που έχει δοθεί στον κήπο με τα νούφαρα για εξωτερικά τραπεζοκαθίσματα.

Σχετικά Αρθρα
Σχετικά Αρθρα