Θεσσαλονίκη

Δήμος Θεσσαλονίκης: Στον αέρα ο διαγωνισμός για τα 48 κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης

Θα κοστίσουν 17,8 εκατομμύρια ευρώ - Πολλά τα ερωτήματα για τη χρησιμότητα και το κόστος

Φίλιππος Δεργιαδές
δήμος-θεσσαλονίκης-στον-αέρα-ο-διαγων-943051
Φίλιππος Δεργιαδές

Τρεις εταιρίες έχουν καταθέσει προτάσεις για την ανάληψη του έργου κατασκευής των 48 σπιτιών ανταποδοτικής ανακύκλωσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το “Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αντώνης Τρίτσης”.

Τι είναι τα πολυκέντρα Ανακύκλωσης

Τα πολυκέντρα ανακύκλωσης είναι ειδικές κατασκευές μεγάλων διαστάσεων, όπου είναι τοποθετημένα και λειτουργούν αυτόματα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας για να ανακυκλώνονται: πλαστικά δοχεία, μεταλλικά κουτιά από αλουμίνιο ή λευκοσίδηρο, γυάλινα μπουκάλια, πλαστικές σακούλες, χαρτί και μεγάλες γυάλινες συσκευασίες σε εξωτερική υποδοχή.

Επίσης, διαθέτουν αυτόματη αναγνώριση ανακυκλώσιμου υλικού και γρήγορη επεξεργασία, αλλά και υψηλή χωρητικότητα αποθήκευσης συμπιεσμένου υλικού, ενώ λειτουργούν ανταποδοτικά βάσει των ποσοτήτων που δέχονται.

Προδιαγραφές για το κάθε πολυκέντρο :

Η διάρκειας σύμβασης του έργου θα είναι 18 μηνών και ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των 48 πολυκέντρων ανακύκλωσης είναι 7 μήνες. Όπως αναφέρει η υπάρχουσα μελέτη “29/2022”, το κάθε πολυκέντρο πρέπει:

 • να περιλαμβάνει αυτόματα πολυμηχανήματα αναγνώρισης, συμπίεσης, θρυμματισμού και ανακύκλωσης, πλαστικών, γυαλιών και μετάλλων,
 • να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλα υλικά, τα οποία να εγγυώνται την μακρόχρονη προσδοκώμενη λειτουργία τους, λαμβανομένων υπόψη των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη,
 • να διαθέτει επαρκή φωτισμό τις βραδινές ώρες και σύστημα πυρανίχνευσης και άμεσης ειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιάς,
 • να είναι ασφαλισμένο, με έξοδα του Αναδόχου, για τουλάχιστο ένα έτος.

Η συνολική επιφάνεια κάλυψης του κάθε πολυκέντρου ανακύκλωσης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 τ.μ, να διαθέτει οθόνη για την ενημέρωση και καθοδήγηση του χρήστη, αναφορικά με τη λειτουργία του μηχανήματος σε τουλάχιστο δύο διαφορετικές γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά κατ’ ελάχιστο), και να ενσωματώνει σύστημα επιβράβευσης του ανακυκλωτή (τουλάχιστο για τα πλαστικά-μεταλλικά-γυάλινα υλικά).

Μέσω του συστήματος αυτού –το οποίο θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο για το ποσό ανταπόδοσης – θα εκτυπώνεται κουπόνι, το οποίο θα παραλαμβάνει ο κάθε ανακυκλωτής, αναλόγως της ποσότητας ή όγκου των υλικών που απέρριψε και θα μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω, σύμφωνα με τους όρους που θα θέσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, θα πρέπει να δίνεται, με απλό τρόπο, η δυνατότητα στον ανακυκλωτή για τη δωρεά του ποσού που του αναλογεί, σε έναν ή περισσότερους προεπιλεγμένους (από τον Δήμο Θεσσαλονίκης) αποδέκτες. Ο σχεδιασμός του κάθε πολυκέντρου ανακύκλωσης θα πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται από ΑΜΕΑ.

Η προκήρυξη του Διαγωνισμού

Σύμφωνα με την «Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων για την “Προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης στα πλαίσια του προγράμματος Τρίτσης ΑΤ04 (συμφωνία-πλαίσιο)”  σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας π.δ. 17.856.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%», που έχει αναρτηθεί στο site του δήμου Θεσσαλονίκης:

 • Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 9-11-2022 και ώρα 07:00 π.μ.
 • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 9-12-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.
 • Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 15-12-2022 και ώρα 10:00 π.μ.
 • Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς : Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Τρεις οι προσφορές για το έργο

Για τα 48 σπιτάκια ή πολυκέντρα ανακύκλωσης κόστους περίπου 300.000 ευρώ συν ΦΠΑ έκαστο, έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα τρεις προσφορές, οι οποίες έχουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους.

Η πιο χαμηλή ήταν 290.000 ευρώ, και η πιο υψηλή 310.000 ευρώ ενώ η τρίτη ισορροπούσε στα 300.000 ευρώ. Ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μία εκ των τριών εταιριών είναι θυγατρική μίας εκ των άλλων δύο.

Υπηρεσιακοί παράγοντες του δήμου αλλά και αυτοδιοικητικά στελέχη θεωρούν ότι αυτά τα λεγόμενα πολυκέντρα ανακύκλωσης, με αυθαίρετο τρόπο έχουν υπερτιμηθεί σε ποσά κοντά στα 300.000. Εκτιμούν δε πως η πραγματική τους αξία κυμαίνεται γύρω στα 80.000 ευρώ.

Βάσει λοιπόν των παραπάνω, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα:

 • Πόσο κοστίζουν τα υλικά κατασκευής και οι μηχανισμοί – αυτοματισμοί που θα «αρματώνουν» αυτά τα πολυκέντρα ανακύκλωσης, ώστε να κοστίζουν γύρω στις 370000 ευρώ έκαστο;
 • Η κοστολόγηση πραγματοποιήθηκε από ειδική επιτροπή που αποτελείται από επιστήμονες με μηχανολογικές γνώσεις ή από διοικητικά στελέχη του δήμου και επόπτες καθαριότητας;
 • Που θα τοποθετηθούν τα 48 σπιτάκια ανακύκλωσης των 30 τ.μ το καθένα; Συνολικά θα καταλάβουν κοινόχρηστο χώρο 1440 τμ. Διαθέτει ο δήμος Θεσσαλονίκης 1,5 στρέμμα ελεύθερου χώρου;
 • Έχει προϋπολογιστεί η αποδοτικότητα αυτών των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ποια θα είναι η ανταπόδοση – κίνητρο για τους πολίτες;
 • Ο εν λόγω διαγωνισμός είναι σε γνώση των δημοτικών συμβούλων του δήμου Θεσσαλονίκης και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής;
Σχετικά Αρθρα
Σχετικά Αρθρα