Επικαιρότητα

Διοίκηση ΠΑΜΑΚ: Τα έξι εσωτερικά μέλη που εκλέχθηκαν

Το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας διεξήχθη ομαλώς και δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις

Parallaxi
διοίκηση-παμακ-τα-έξι-εσωτερικά-μέλη-π-925441
Parallaxi

Τα έξι εσωτερικά μέλη, που θα συμμετέχουν στο 11μελές Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε εφαρμογή του νέου νόμου-πλαισίου 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ», εξέλεξαν σήμερα τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, με ηλεκτρονική ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε στις 5 το απόγευμα.

Σύμφωνα με το πρακτικό εκλογής της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» πρώτος στην κατάταξη μεταξύ των εκλεχθέντων εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης αναδείχθηκε ο καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και δεύτερος ο νυν πρύτανης και καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών Στυλιανός Κατρανίδης. 

Τρίτος εκλέχθηκε o καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και νυν αντιπρύτανης Δημήτριος Κυρκιλής, τέταρτος ο καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γεώργιος Ευαγγελίδης, πέμπτος ο καθηγητής του ίδιου Τμήματος Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου και έκτος ο καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρήστος Νεγκάκης.

«Χωρίς προβλήματα ή ενστάσεις η εκλογική διαδικασία, με καθολική συμμετοχή»

Η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τον προγραμματισμό από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Από τους 202 εγγεγραμμένους εκλογείς ψήφισαν οι 201, ενώ δεν υπήρξαν άκυρα ψηφοδέλτια και υπήρξε ένα λευκό. 

Η εκλογική διαδικασία διενεργήθηκε αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Σύμφωνα με την εφορευτική επιτροπή, το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας διεξήχθη ομαλώς και δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις επί της καταμέτρησης των ψήφων.

«Πώς θα εκλεγεί ο πρύτανης»

Τα έξι εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης που εκλέχθηκαν θα αξιολογήσουν κατά το επόμενο διάστημα τις υποψηφιότητες που έχουν ήδη υποβληθεί για την πλήρωση των πέντε θέσεων των εξωτερικών μελών του ενδεκαμελούς Συμβουλίου Διοίκησης. Η σχετική Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης δημοσιεύθηκε στις 19 Αυγούστου 2022 και είχε καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων την 5η Οκτωβρίου 2022.

Τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης θα αξιολογήσουν τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, τη συμβολή τους στην εκπαίδευση και την έρευνα ή τη συμβολή τους στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφιοι που κρίνονται ως καταλληλότεροι για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και των εξωτερικών μελών θα εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, με την οποία συγκροτείται το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Η θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης άρχεται από την ημερομηνία συγκρότησής του και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2026

Πρύτανης του Ιδρύματος, όπως προβλέπει ο νόμος 4957/2022 , θα αναδειχθεί ένα εκ των έξι εσωτερικών μελών που εκλέχθηκαν σήμερα στο Συμβούλιο Διοίκησης. Εντός προθεσμίας επτά ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, ο υπηρετών Πρύτανης προσκαλεί τα εσωτερικά μέλη που ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρύτανη να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. Όμως, επειδή στην περίπτωση του ΠΑΜΑΚ ο υπηρετών Πρύτανης έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοικησης, η πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του επόμενου σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανη, ο οποίος δεν έχει σχετικό κώλυμα. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: https://www.voria.gr/article/ta-exi-esoterika-meli-pou-eklechthikan-sto-simvoulio-diikisis-tou-pamak

Σχετικά Αρθρα
Σχετικά Αρθρα