Ματιές στην πόλη

Μην τα βάζεις στον κοινόχρηστο…

Αυστηρότερη η νομοθεσία.

Parallaxi
μην-τα-βάζεις-στον-κοινόχρηστο-222589
Parallaxi

Η αποκλειστική χρήση κοινόχρηστου χώρου σε πολυκατοικίες και συγκροτήματα οριζοντίων ιδιοκτησιών επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις. Μέχρι τώρα ήταν σύνηθες οι συνιδιοκτήτες να χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους κατ’ αποκλειστικότητα, αποκλείοντας από τη χρήση τους υπόλοιπους.

Μεταβολή στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, επέρχεται με το άρθρο 55 του Ν. 4483/17. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από το αρμόδιο αστυνομικό ή δημοτικό όργανο το τελευταίο συντάσσει σχετική έκθεση.

Η έκθεση επιδίδεται στο νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή θυροκολλείται στο κατάστημα ενώ, παράλληλα, επιδίδεται εντολή άρσης της αυθαίρετης χρήσης των κοινοχρήστων χώρων. Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί εντός επτά ημερών τότε ο Δήμος είναι υποχρεωμένος με συνεργείο του, να απομακρύνει τα αντικείμενα που βρίσκονται στον κοινόχρηστο χώρο.

Ο ιδιοκτήτης των αντικειμένων καταβάλλει ειδικό πρόστιμο, εντός τριών μηνών από τον προσδιορισμό του, προκειμένου να του επιστραφούν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα. Στην αντίθετη περίπτωση ο Δήμος τα κατάσχει και προχωρεί στην άμεση εκποίησή τους. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται διαπίστωση δεύτερης παράβασης προκειμένου ο Δήμος να κατάσχει τα αντικείμενα που βρίσκονταν σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση υποτροπής, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει την τυχόν εκδοθείσα άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και να αρνηθεί χορήγηση νέας για χρονικό διάστημα έξι μηνών από τη διαπίστωση της υποτροπής.

Η parallaxi γνωρίζει τη Θεσσαλονίκη καλύτερα. Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για όλα τα θέματα που αφορούν την πόλη απλά κάνε like εδώ.

Σχετικά Αρθρα
Σχετικά Αρθρα