Θεσσαλονίκη

“Έφυγε” ο καθηγητής Νομικής του ΑΠΘ Ευάγγελος Βασιλακάκης

Σε ηλικία 67 ετών.

Parallaxi
έφυγε-ο-καθηγητής-νομικής-του-απθ-ευ-1061160
Parallaxi

Θλίψη υπάρχει στην πανεπιστημιακή και νομική κοινότητα, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο διακεκριμένος καθηγητής Νομικής του ΑΠΘ Ευάγγελος Βασιλακάκης.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στο ναό Αγίας Σοφίας στις 17:00.

Είχε γεννηθεί το 1956 στη Θεσσαλονίκη και ήταν Καθηγητής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με μακρά διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, το δικονομικό δίκαιο και την διαιτησία, καθώς και στο δίκαιο διεθνών συναλλαγών.

Ήταν Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου των Παρισίων (1984), μετά από προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων.

Υπήρξε μαχόμενος δικηγόρος από το έτος 1981 και ήδη από το 1991 δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, έχοντας χειριστεί περισσότερες από 25 σοβαρές υποθέσεις στον Άρειο Πάγο.

Δίδαξε ως προσκεκλημένος ομιλητής στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, της Μόσχας, της Rennes, του Βελιγραδίου, της Γένοβας και του Ζάγκρεμπ, καθώς και στην Εθνική Σχολή Δικαστών στην Ελλάδα, την Σλοβακία και τη Ρουμανία .

Ήταν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αστικών Υποθέσεων κατά την ελληνική Προεδρία (Ιανουάριος-Ιούνιος 2003) στις τελικές διαπραγματεύσεις για τον Κανονισμό 2201/2003. Υπήρξε επίσης μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου κατά την περίοδο 2010-2011. Ήταν μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών). Ήταν αντιπρόεδρος της εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΒΕ) στο διάστημα 2011-2014.

Ήταν ακόμη Διαιτητής στο Διεθνές Εμπορικό Διαιτητικό Δικαστήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ICAC), στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Διαιτητικού Κέντρου της Βιέννης (VIAC), στο Διαιτητικό Δικαστήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Σλοβακίας (SCCI), στο Διεθνές Εμπορικό Διαιτητικό Δικαστήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρουμανίας και και σε άλλες 4 θεσμικές διαιτησίες.

Μιλούσε την αγγλική, την γερμανική, την γαλλική και την ισπανική γλώσσα.

Είχε συγγράψει τα παρακάτω βιβλία:

Orientations méthodologiques dans les codifications récentes du droit international privé en Europe, Paris 1987 (Thèse de Doctorat d’Etat – Prix Veuve Scelle).

Η εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Θεσσαλονίκη, 1994.

Το νομικό πλαίσιο των ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία, Θεσσαλονίκη, 1996.

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, E΄ Έκδοση, Θεσσαλονίκη, 2012 (από κοινού με Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου Α. και Ζ. Παπασιώπη-Πασιά).

Το αλλοδαπό δίκαιο στην ποινική δίκη, Θεσσαλονίκη, 1999.

Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας επί διαφορών από σύμβαση και από αδικοπραξία, Θεσσαλονίκη, 2004.

Πρακτικά θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (με τη συνεργασία Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου /Ζ. Παπασιώπη-Πασιά), Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005.

Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο(Επιμέλεια Ε. Βασιλακάκη), Αθήνα, 2008.

Regulations Rome I and Rome II and Maritime Law (Επιμέλεια από κοινού με N. Natov και R. Balzan), G. Giappichelli Editore, Torino 2013.

Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, Κατ΄άρθρο ερμηνεία, Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016 (επιμέλεια από κοινού με Π. Αρβανιτάκη).

Περαιτέρω, έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 50 άρθρα, καθώς και πολυάριθμα σχόλια επί αποφάσεων, σε νομικά περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε τιμητικούς τόμους.

Παρατίθενται ενδεικτικά μερικές από τις δημοσιεύσεις του:

Η κήρυξη εκτελεστότητας των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου 1997.291-326.

La preuve de la nationalité en droit grec, Revue hellénique de droit international 1998.521-542.

Τροποποιήσεις της Συμβάσεως των Βρυξελλών που αφορούν στη διεθνή δικαιοδοσία, Αρμενόπουλος 2001.1671-1682.

Η νομολογιακή εξέλιξη της προστασίας της ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 1 του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2002.201-209.

Η καταστρατήγηση ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στην πρόσφατη ελληνική νομολογία, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2003.774-784.

Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Cases of State Succession: The Paradigm of the 1981 Convention between Greece and the former USSR on Judicial Assistance in Civil and Criminal Matters (with Dr. P. Yiannopulos), Currents International Law Journal, 2003.31-36.

Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου επί συμβάσεως διανομής, Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιρειών 2004.857-870.

Δικαίωμα νόμιμης μοίρας και επιφύλαξη της δημόσιας τάξης στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Σύμμεικτα Γεωργίου Κουμάντου, 2004, σ. 41-62.

Die Anwendung des EuGVÜ und der EuGVO in der griechischen Rechtsprechung, IPRax 2005.279-284.

La professio juris dans les successions internationales, Mélanges Paul Lagarde, Paris 2005, 803-816.

Η δωσιδικία του τόπου του ζημιογόνου γεγονότος σε περίπτωση επαπειλούμενων αδικοπραξιών, Τιμητικός Τόμος Π. Γέσιου-Φαλτσή = Αρμενόπουλος 2005.3-10.

Εκτελεστότητα αλλοδαπής διαιτητικής αποφάσεως που επιδικάζει punitive damages (τιμωρητική αποζημίωση), Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιρειών 2006.459-463.

Η διαιτητική επίλυση διαφορών σχετικών με τις «συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα»(ΣΔΙΤ), Συνήγορος 2006.50-51.

9+1 σκέψεις για το Ευρωπαϊκό Ενταλμα Συλλήψεως, Ποινική Δικαιοσύνη 2006.203-209.

Από την αμοιβαία αναγνώριση στην αμοιβαιότητα: η ελληνική νομολογία για το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως, Επιθεώρηση Κυπριακού και Ευρωπαϊκού Δικαίου 2006.224-234.

Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και Σύμβαση του Λουγκάνο, Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιρειών 2006.132-136.

Aspects de droit international privé des couples homosexuels en Grèce, Revue hellénique de droit international 2006.145-150.

Η Σύμβαση της Χάγης της 30ης Ιουνίου 2005 για τις συμφωνίες επιλογής δικαστηρίου, Αρμενόπουλος 2007.1285-1297.

The Enforceability of Foreign Arbitral Awards Adjudicating Punitive Damages, Festschrift P.J. Kozyris, 2007, 493-503.

The Impact and Application of the Brussels II bis regulation in Greece, in Boele-Woelki/Gonzalez Beilfuss (Ed.), Brussels II bis: Its Impact and Application in the Member States, Antwerp/Oxford, 2007, 133-143(μαζί με Β. Κούρτη).

Procedural Aspects of the Enforcement of Intellectual Property in EU-Law, in (Ed. Faculty of Law “Justinianus Primus”), Copyright and Related Rights – National and International Theory and Practice, Skopje 2007, p. 462-471.

Εφαρμογή περισσοτέρων δικαίων σε διαφορετικά τμήματα της ίδιας υπόθεσης, Νομικό Βήμα 2007.1238

Recognition or Enforcement of Foreign Arbitral Awards and State Succession: The Ghostly Paradigm of the Agreement between Greece and Yugoslavia in Comparison to the New York Convention of 1958, Croatian Arbitration Yearbook 2009.281-297.

Ζητήματα εφαρμογής του κανονισμού 2201/2003 σε θέματα διεθνούς δικαιοδοσίας, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2009.193-202.

Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις οδικής μεταφοράς, Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου 2009.889-902.

H υπαγωγή διαφορών στη μόνιμη διαιτησία του ΤΕΕ υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας του Αρείου Πάγου, Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών 2010.637-642.

Ζητήματα εφαρμογής του κανονισμού 2201/2003 σε θέματα διεθνούς δικαιοδοσίας, Τιμ. Τόμος Ι. Βούλγαρη, 2010, σ. 21-46.

Τα υποκειμενικά όρια της συμφωνίας διαιτησίας και άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου, Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας 2010.24-38.

The Impact of the Unification of European Procedural Law on Commercial Agency and Distribution Agreements, in Collection of Papers, Skopje 2011, p. 145-158.

National report on the application of foreign law (with V. Kourtis) in Esplugues/Iglesias/Palao(eds.),Application of Foreign Law, Sellier 2011, p. 201-212.

Droit international privé, Vo Grèce, Jurisclasseur de Droit comparé, 2012

The Challenge of the Arbitrator in ICSID Investment Arbitration,(Turkish) Journal of International Trade and Arbitration Law 2013, p. 49-68.

International jurisdiction in insurance matters under Regulation Brussels I, Revue Hellenique de Droit International 2013. 273-294.

Η προστασία του ασθενέστερου μέρους κατά τον Κανονισμό 1215/2012, Νομικό Βήμα 2013.2671-2683.

The Challenge of Arbitrators and the Impact on the Functioning of Arbitral Tribunals, Czech (and Central European) Yearbook of Arbitration 2014.249-266.

Migration and Citizenship in Greek Law, 4th International Crime and Punishment Film Festival, Migration, Academic Papers, 2014, Editor Dr. Adem Sözüer, p. 68-80.

Το εφαρμοστέο δίκαιο στην κληρονομική διαδοχή κατά τον Κανονισμό 650/2012 (Ρώμη ΙV), Αρμενόπουλος 2014.377-392.

Η επιλογή από τον διαθέτη του εφαρμοστέου δικαίου στην κληρονομική διαδοχή κατά τον Κανονισμό 650/2012 (Ρώμη IV), Νoμικό Βήμα 2015.1417-1430.

Εφαρμοστέο δίκαιο επί του κληρονομητού ή μη της εταιρικής συμμετοχής σε ναυτιλιακή εταιρεία υπαγόμενη στο πεδίο εφαρμογής του ν. 791/1978, Γνωμοδότηση, Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών 2015.193-200

Επιπλέον, είχε κάνει εισηγήσεις σε Συνέδρια, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Για τη μεγάλη απώλεια έκανε σχετική ανάρτηση ο Ευάγγελος Βενιζέλος, τονίζοντας πως «ήταν μια σοβαρή, υπεύθυνη, έγκυρη, κοσμοπολίτικη παρουσία με μεγάλο θεωρητικό βάθος και έντονη πρακτική δραστηριότητα ιδίως στο πεδίο της διεθνούς διαιτησίας».

Στην ανακοίνωσή του ο Ε. Βενιζέλος αναφέρει: «Έφυγε σήμερα ο Βαγγέλης Βασιλακάκης, καθηγητής του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποχώρησή του στις 31 Αυγούστου από την ενεργό υπηρεσία.

Για τη νομική κοινότητα ο καθηγητής Ευάγγελος Ν. Βασιλακάκης ήταν μια σοβαρή, υπεύθυνη, έγκυρη, κοσμοπολίτικη παρουσία με μεγάλο θεωρητικό βάθος και έντονη πρακτική δραστηριότητα ιδίως στο πεδίο της διεθνούς διαιτησίας. Ένας άξιος συνεχιστής της γραμμής του Δημητρίου Ευρυγένη».

Ο κ. Βενιζέλος αναφέρεται και στην προσωπική του σχέση με τον Βαγγέλη Βασιλακάκη καθώς όπως λέει ήταν συμμαθητές και φίλοι κατά τα σχολικά τους χρόνια, αλλά και αργότερα συμφοιτητές στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ.

Και καταλήγει λέγοντας: «Κρατώ μια φωτογραφία μας από τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Α’ Δημοτικού, όπου δίπλα-δίπλα αγωνιούμε να απαγγείλουμε τα ποιήματα που μας είχαν αναθέσει, με τον διευθυντή του σχολείου μας τον κύριο Μεσημέρη να μας προτρέπει.

Τότε κτυπούσε το κουδούνι, τώρα δυστυχώς κτυπά η καμπάνα της τάξης μας».

Η φωτογραφία είναι από το αρχείο του Ευάγγελου Βενιζέλου: Στο μέσο ο Βαγγέλης Βασιλακάκης στην πρώτη Δημοτικού.

Σχετικά Αρθρα
Σχετικά Αρθρα