Θεσσαλονίκη

Θα αλλάξουν οι συγκοινωνίες της πόλης με τις καινοτόμες ιδέες του ΑΠΘ;

Φοιτητές του ΑΠΘ ερευνούν για τις συγκοινωνίες της πόλης και βραβεύονται.

Parallaxi
θα-αλλάξουν-οι-συγκοινωνίες-της-πόλης-204315
Parallaxi

Μία ομάδα από το ΑΠΘ προσπαθεί να συγκεντρώσει καινοτόμες ιδέες για την συγκοινωνία στην Θεσσαλονίκη γύρω από το Bus και Thess επονώντας από το 2015 μία μεγάλη συμμετοχική πλατφόρμα, εργαστήρια κα. Η υλοποίηση της δράσης εντάσσεται στο Ερευνητικό Έργο CIPTEC, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού έργου που φιλοδοξούσε μέσα σε 36 μήνες να δημιουργήσει νέες συνθήκες, καινοτόμα επιχειρηματικά πλάνα για τα δημόσια μέσα συκοινωνιών σε 7 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Η ομάδα του Πανεπιστημίου της πόλης βραβεύθηκε στα πρόσφατα βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2017 για την δράση της, αναμένοντας πλέον και στην πράξη τις καινοτόμες ιδέες που κατατέθηκαν αυτά τα δύο χρόνια. 

Το 2015 ξεκίνησε η υλοποίηση του Ερευνητικού Έργου CIPTEC, τριετούς διάρκειας, με αντικείμενο τη «Συνεργατική Καινοτομία για τις Δημόσιες Συγκοινωνίες στις Ευρωπαϊκές Πόλεις» (“Collective Innovation for Public Transport in European Cities”).

Η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ, με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Αριστοτέλη Νανιόπουλο, συμμετείχε ως συντονιστής εταίρος του CIPTEC, στο πλαίσιο μιας σύμπραξης 12 φορέων, η οποία αποτελείται από διεθνείς οργανισμούς/ «δίκτυα», φορείς δημοσίων συγκοινωνιών και ερευνητικές ομάδες πανεπιστημίων και εξειδικευμένων εταιρειών στους τομείς της επιστήμης των μεταφορών, του επιστημονικού μάρκετινγκ και της «διαχείρισης της καινοτομίας».

Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, πριν από δύο χρόνια διεξήχθει από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η έρευνα με τίτλο «Σύγχρονη αγορά και κοινωνικές τάσεις. Η επιρροή τους στις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες».

Η έρευνα αφορούσε στο πώς αξιολογεί το κοινό, την επίδραση ανάμεσα στην αστικοποίηση, την παγκοσμοιοποίηση, την γήρανση του πληθυσμού ή την κοινωνική εταιρική ευθύνη και πολλά ακόμα σε μία δοδημένη κλίμακα σε σχέση με τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Το κοινό κλήθηκε να συμμετέχει απατώντας στο ερωτηματολόγιο της ομάδας, συμμετέχοντας σε εργαστήρια αλλά και καταθέτοντας τις ιδέες του με σκοπό να συγκεντρωθεί το υλικό, να αναλυθεί και οι πιο καινοτόμες από αυτές να επιβραβευθούν.

Το συγκεκριμένο ευρωπαικό έργο έρευνας φιλοδοξούσε μέσα σε 36 μήνες να δημιουργήσει νέες συνθήκες, καινοτόμα επιχειρηματικά πλάνα για τα δημόσια μέσα συκοινωνιών σε 7 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. 

Η ομάδα του ΑΠΘ πρόσφατα βραβεύθηκε στον διαγωνισμό Οικόπολις 2017, ένας διαγωνισμός που διοργανώνεται από τον Εθελοντικό Οργανισμό ECOCITY, λαμβάνοντας το βραβείο «Εκστρατεία Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης» για την δράση της γύρω από την συγκεκριμένη εκστρατεία πληθοπορισμού που εκπόνησε.

Σχετικά Αρθρα
Σχετικά Αρθρα