Θεσσαλονίκη

Η Βίλλα Πετρίδη αποκτά χρήση και ανοίγει τις πόρτες της!

Το υπέροχο διατηρητέο στην Αναγεννήσεως, η Βίλλα Πετρίδη ζωντανεύει.

Κύα Τζήμου
η-βίλλα-πετρίδη-αποκτά-χρήση-και-ανοίγ-155349
Κύα Τζήμου

Η επίσημη πρώτη της ανακαινισμένης βίλλας Πετρίδη έγινε πριν 2 χρόνια με μια έκθεση στο πλαίσιο των Δημητρίων. Η αρχική πρόθεση ήταν να γίνει Μουσείο Φωτογραφίας και Αφίσας, αλλά το θέμα δεν προχώρησε.  Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19 Δεκεμβρίου εγκρίθηκε η εισήγηση για τη “δωρεάν παραχώρηση χρήσης του παραδοσιακού κτιρίου στην οδό Αναγεννήσεως στο ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού Θεσσαλονίκης»”. Είναι πάντα καλή είδηση όταν ανοίγουν κτίρια στολίδια σαν χώροι πολιτισμού. Η εικόνα της εγκατάλειψης είναι πάντα θλιβερή ακόμη και μετά την ανακατασκευή τους.

villa_petridi4

Η Βίλλα Πετρίδη, το νεοκλασικό κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Αναγεννήσεως, στον αριθμό 10, χτίστηκε στα 1896 αλλά κατ΄άλλους στις αρχές του 20ου αιώνα και βρίσκεται στην περιοχή του Κήπου των Πριγκήπων (Μπες Τσινάρ). Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως βουλγαρικό προξενείο και μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, αγοράστηκε από την οικογένεια Πετρίδη στην οποία ανήκε ως το 1969. Εδώ και σχεδόν 30 χρόνια κρίθηκε διατηρητέο και περιήλθε στην κυριότητα του δήμου Θεσσαλονίκης. Το 1984 με Υπουργική απόφαση χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης που χρίζει ειδικής κρατικής προστασίας. Ο Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ’97 το συμπεριέλαβε σε πρόγραμμα βελτίωσης, αλλά δεν έγινε η συντήρησή του. Από τότε που έπαψε να χρησιμοποιείται ως κατοικία, στέγασε ένα γραφείο μεταφορών, χρησίμευσε ως αποθήκη και έγινε κατάλυμα αστέγων.

Από το 2006 ξεκίνησαν οι εργασίες συντήρησής του, αλλά σταμάτησαν απότομα το 2009 λόγω προβλημάτων στη ροή της χρηματοδότησης από το υπουργείο Πολιτισμού, αν και ήδη η αποκατάσταση και ανακαίνισή του είχε σχεδόν ολοκληρωθεί με συνολικό κόστος 1,3 εκατ. ευρώ. Η αρχική πρόθεση ήταν να γίνει Μουσείο Φωτογραφίας και Αφίσας. Μετά από τις ενέργειες του δήμου που το συμπεριέλαβε στα πράσινα προγράμματα και πέτυχε την χρηματοδότηση των εργασιών μέσω ΕΣΠΑ, έγιναν εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο (στρώσιμο χυτού δαπέδου) που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2014. Επίσημη πρώτη για την Έπαυλη έγινε στο πλαίσιο των Δημητρίων του 2014. Έκτοτε παραμένει κλειστή αναμένοντας να στεγάσει κάποια πολιτιστική χρήση.

anagennhsevw

Το «Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού Θεσσαλονίκης»

Το «Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού Θεσσαλονίκης», Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (τροποποίηση συστατικής πράξης ΝΠΔΔ-ΦΕΚ 2810/12.12.2011 τ.β΄ ), ζητά την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του παραδοσιακού κτιρίου στην οδό Αναγεννήσεως προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για την πραγματοποίηση των δράσεών του σχετικά με την επαφή-διαπαιδαγώγηση των πολιτών, διοργάνωση σεμιναρίων, συναυλιών, εκθέσεων, την διοργάνωση καλλιτεχνικών δρώμενων μουσικής, χορού κλπ. και να αποτελέσει τόπο συνάντησης και εξοικείωσης παιδιών και νέων με τη μουσική και τον χορό, μέσω της συνεργασίας του φορέα με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης μπορεί να στεγάσει πληθώρα καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών αντικειμένων που αφορούν στην μουσική εκπαίδευση, σύγχρονη μουσική, μουσικές του κόσμου, ποπ κουλτούρα κλπ. Η λειτουργία του Δημοτικού Κέντρου Μουσικής και Χορού στο συγκεκριμένο κτίριο, μπορεί να αποτελέσει σημείο πραγματοποίησης τοπικών δράσεων με άξονα τις ιδιαιτερότητες της περιοχής που αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, δίνοντας βήμα σε τοπικές πληθυσμιακές ομάδες και γενικά δράσεων που συνάδουν με τον ιδιαίτερο ιστορικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της περιοχής.

Επιπλέον για την προαναφερόμενη δωρεάν παραχώρηση, απαιτείται η γνώμη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας στα όρια της οποίας βρίσκεται το εν λόγω ακίνητο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 παρ. 4 και 84 παρ.1στ του Ν.3852/2010.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 185 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06 ΦΕΚ Α 114/06). “Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα η οποία είναι κοινωφελής και προάγει τα τοπικά συμφέροντα”.

Το δημοτικό Συμβούλιο ορίζει ότι η χρονική διάρκεια της παραχώρησης θα είναι πενταετής και η έναρξη της παραχώρησης θα αρχίσει από την επόμενη της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του κτιρίου (ρεύμα, ύδρευση, θέρμανση, τηλεφωνική γραμμή) θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ.

Σχετικά Αρθρα
Σχετικά Αρθρα