Θεσσαλονίκη

Απάντηση-κόλαφος κατά του Δ. Θεσσαλονίκης για την κοπή δέντρων στην αρχαία αγορά

«Δεν μας έχει ζητηθεί, ούτε έχουμε δώσει έγκριση για κοπή δέντρων» λέει η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας

Parallaxi
απάντηση-κόλαφος-κατά-του-δ-θεσσαλονί-983915
Parallaxi

Καμία, κατά νόμο απαιτούμενη, έγκριση για κοπή δέντρων στην αρχαία αγορά προς το Δήμο Θεσσαλονίκης, δεν έχει χορηγήσει η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας, όπως προκύπτει από απάντησή της προς τα ερωτήματα που έθεσε η παράταξη «Οικολογία – Αλληλεγγύη».

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη «Οικολογία – Αλληλεγγύη» σημειώνει:

Κόλαφο κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελεί η απάντηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας προς την πράσινη παράταξη «Οικολογία – Αλληλεγγύη»

Παραθέτει τη νομοθεσία, μάλιστα, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος είχε υποχρέωση να υποβάλλει σχετικό αίτημα προς την υπηρεσία ώστε να χορηγήσει έγκριση για την κοπή των 41 δέντρων στην πλατεία της αρχαίας αγοράς της πόλης.

Μάλιστα, η υπηρεσία θέτει ζήτημα για ολόκληρο το ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει χαρακτηριστεί και οριοθετηθεί, από το ΥΠ.ΠΟ.Α., ως «ιστορικός τόπος», με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/21565/992/26-04-1994.

Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο μας, μέχρι σήμερα, η Υπηρεσία μας δεν έχει γίνει αποδέκτης αιτήματος, και κατ΄ επέκταση, δεν έχει χορηγήσει την κατά νόμο απαιτούμενη, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, έγκριση για κοπή δέντρων στον κοινόχρηστο χώρο του θέματος.

Το παρόν κοινοποιείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την ενημέρωσή τους και τυχόν ενέργειες, με την επισήμανση ότι η προαναφερθείσα έγκριση της Υπηρεσίας μας απαιτείται στο σύνολο των περιπτώσεων εκτέλεσης έργων στους κοινόχρηστους χώρους πλησίον των διατηρητέων, από το ΥΠ.ΠΟ.Α., κτηρίων και εντός ή πλησίον των προστατευόμενων, από το ΥΠ.ΠΟ.Α., «ιστορικών τόπων» εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως σε αμφότερες τις περιπτώσεις έχουν ήδη γνωστοποιηθεί, αρμοδίως, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, με τους καταλόγους και τα σχέδια χωρικού εντοπισμού που συνοδεύουν τα (β) και (γ) σχετικά έγγραφά μας».

Επιπλέον, σημειώνει:

«Στο πλαίσιο της προστασίας του παραπάνω «μνημείου» και του ευρύτερου «ιστορικού τόπου», κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4858/2021 [αρ. 10 (παρ. 3), 17 (σε συνδυασμό με αρ. 14)], προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου (συμπεριλαμβανομένης της κοπής δέντρων) στον κοινόχρηστο χώρο του θέματος, αποτελεί η προηγούμενη εξασφάλιση σχετικής έγκρισης της Υπηρεσίας μας, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου Συμβουλίου Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α., βάσει επαρκών στοιχείων τεκμηρίωσης της προτεινόμενης επέμβασης…».

«Η διοίκηση Ζέρβα μένει έκθετη και ως προς την ουσία και ως προς τη διαδικασία», δηλώνει ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Προχώρησε σε αυθαίρετες κοπές δέντρων, παίρνοντας άδεια μόνο από τον εαυτό της και στέλνοντας την αστυνομία να μας συλλάβει επειδή υπερασπίζουμε την ποιότητα ζωής όλων και τη φυσιογνωμία της πόλης. Και προσπαθεί να αντιμετωπίσει επικοινωνιακά το τεράστιο ζήτημα της έλλειψης πρασίνου στην πόλη και της ρύπανσης, φυτεύοντας βιαστικά μικρά δενδρύλλια που δεν θα πιάσουν, αφού η φυτευτική περίοδος έχει πια τελειώσει».

Σχετικά Αρθρα
Σχετικά Αρθρα